แชร์ไฟล์ใน iCloud Drive

ไม่มีไฟล์แนบแล้ว! แตะ แชร์ แล้วแตะ เพิ่มผู้คน จากนั้นส่งลิงก์ที่ไปยังเอกสารผ่านแอพข้อความ แอพเมล หรือแอพอื่น ทุกคนจะใช้งานไฟล์เดียวกัน และสิ่งที่ทุกคนแก้ไขจะถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here