โดยทั่วไปนั้นถ้าหากมีการใช้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องแล้วมีการต่อสายสัญญาณระหว่างเครื่องนั้นยาวเกินมาตรฐานกำหนดไว้ กับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง ก็จะมีผลกระทบต่อการใช้งานในการส่งสัญญาณ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ เรียกว่า รีพีทเตอร์ ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยขยายสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งบนสาย LAN ให้แรงขึ้น เพื่อลดปัญหาของการส่งสัญญาณไฟฟ้า

Repeater หรือ รีพีทเตอร์  เป็นตัวที่ช่วยขยายสัญญาณไฟฟ้าที่รับมาบนระบบสายแลนให้มีความแรงขึ้นและค่อยส่งต่อ ทำให้ส่งสัญญาณได้ไกลใช้ในกรณีที่ต้องการต่อสาย LAN ให้ได้ไกลเกินกวามาตรฐานปกติแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยจัดการาจราจรบน LAN แต่อย่างใด การทำงานของ Repeater อุปกรณ์ Repeater ถูกนำมาใช้งานในกรณีที่เครือข่ายนั้นต้องการเพิ่มจำนวนของเครื่องลูกข่ายมากขึ้น แต่ลากสายสัญญาณไม่ได้เพราะระยะทางมากกว่าข้อกำหนดที่กำหนดที่ให้ลากสายได้ยิ่งระยะทางไกลมากสัญญาณที่ถูกส่งออกไปก็จะเริ่มเพี้ยนไม่มีประสิทธิภาพและจางลงจนหายไปในที่สุด อุปกรณ์ Repeater จะช่วยจัดการขยายสัญญาณให้แรงขึ้นและจัดรูปสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปให้กลับเหมือนเดิมจากนั้นจึงส่งต่อไปในสายสัญญาณหรือ เรียกกันง่ายๆว่า สัญญาณถูกส่งผ่านมาทางสายแลน แต่เมื่อเกินระยะทางที่กำหนด สัญญาณอาจถูกคลื่นรบกวนหรือถูกทำลายทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป แต่ถ้าหากมีตัวรีพีทเตอร์ที่คอยรอรับสัญญาณที่ถูกส่งต่อมาจากแหล่งกำเนิดสัญญาณเดิมก็จะช่วยเพิ่มระยะทางในการเดินทางสัญญาณให้ไกลขึ้นนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า อุปกรณ์ Repeater หรือ รีพีทเตอร์  นั้นมีประโยชน์ต่อการขยายสัญญาณเป็นอย่างมาก แต่ทุกสิ่งก็ล้วนมีข้อเสียเช่นเดียวกันคือ Repeater หรือ รีพีทเตอร์  มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางการเชื่อมต่อเช่นเดียวกันคือ สามารถใช้ รีพีทเตอร์ขยายสัญาญณการได้ไม่เกิน 3,000 ฟุต หรือไม่เกิน 4 จุดการเชื่อมต่อ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.