ใน Windows รุ่นก่อนหน้าคุณใช้ตัวเลือก Add/Remove คอมโพเนนต์ของ Windows ของอรรถประโยชน์การเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกเพื่อเพิ่มหรือเอาคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการออก ใน Windows Server 2008 R2 คุณกำหนดค่าคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการเป็นคุณลักษณะของ Windows ที่คุณสามารถเปิดหรือปิดแทนที่จะเพิ่มหรือนำออก หากต้องการนำคุณลักษณะเซิร์ฟเวอร์ออกให้ทำดังนี้:

  • เปิดตัวตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ (Start | Administrative Tools | Server Manager)
  • ใน Server Manager ให้เลือก Features ในบานหน้าต่างด้านซ้ายแล้วคลิก Remove Features ในบานหน้าต่าง Features การเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการเอาออกคุณสมบัติ
    (ถ้าตัวช่วยสร้างแสดงหน้า Before You Begin ให้อ่านบทนำและจากนั้นคลิก Next คุณสามารถหลีกเลี่ยงการดูหน้านี้ในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มวิซาร์ดได้โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายข้ามหน้านี้โดยค่าเริ่มต้นก่อนที่จะคลิกถัดไป)
  • เลือกคุณสมบัติคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ในปัจจุบัน หากต้องการลบคุณลักษณะออกให้ล้างช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณพยายามลบคุณลักษณะที่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะอื่นคุณจะเห็นคำเตือนแจ้งว่าคุณไม่สามารถลบคุณลักษณะนี้ได้นอกจากว่าคุณจะนำคุณลักษณะอื่นออกด้วย คลิกที่ปุ่ม Remove Dependent Feature เพื่อลบคุณลักษณะทั้งสอง
  • เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการลบให้คลิกถัดไปจากนั้นคลิก Remove

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติโปรดดูที่การเพิ่มคุณสมบัติใน Windows Server 2008 R2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.