Port lan หรืออีกวิธีหนึ่งเรียกว่าพอร์ต Ethernet, การเชื่อมต่อของเครือข่ายและพอร์ตเครือข่าย, พอร์ต LAN ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย พอร์ต LAN สำหรับสายเคเบิลเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อ RJ-45 ทั้งสองไฟ LED จะกะพริบเมื่อพอร์ตมีการใช้งาน

(Local Area Network พอร์ต) ซ็อกเก็ต Ethernet RJ-45 บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเช่นสวิตช์หรือเราเตอร์ เครื่องไคลเอนต์ทั้งหมดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายบนเครือข่ายท้องถิ่นที่มีสายระโยงระยางกันที่พอร์ต LAN ของพวกเขา ตรงกันข้ามกับพอร์ต WAN ดู RJ-45

Port lan คือ พอร์ทที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเข้าหากันนั่นเอง

RJ-45 Ethernet Plug และ Socket

RJ-45 ปลั๊กและซ็อกเก็ตมีลักษณะเช่นปลั๊กโทรศัพท์และซ็อกเก็ตขนาดใหญ่เท่านั้น ทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แบบพกพาที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมี RJ-45 พอร์ต

ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ Desktop จะถูกเชื่อมต่อในตัวพอร์ตอีเทอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายแบบใช้สาย(Lan)

คอมพิวเตอร์ในตัวของพอร์ต Ethernet เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ตภายในซึ่งอยู่ติดกับเมนบอร์ด

แล็ปท็อป (Laptops) มักจะมีพอร์ตอีเธอร์เน็ตเกินไปเพื่อให้คุณสามารถขอขึ้นกับเครือข่ายที่ไม่ได้มีความสามารถไร้สาย เด่นเป็นพิเศษคือ MacBook Air, ซึ่งไม่ได้มีพอร์ต Ethernet แต่ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต dongle กับพอร์ต USB ของมัน

ถ้าคุณมีปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, พอร์ตอีเธอร์เน็ตน่าจะเป็นอันดับแรกที่คุณควรมองเพราะสายอาจจะถูกถอดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ถูกเครื่อนย้ายบ่อย ๆ ซึ่งสามารถถอดสายเคเบิลออกจากพอร์ต Ethernet ได้ง่าย

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ของผู้บริโภคในขณะนี้ยังสามารถใช้งานพอร์ตอีเธอร์เน็ตสำหรับเครือข่ายภายในบ้าน เช่น วิดีโอเกม คอนโซล เครื่องบันทึก วิดีโอดิจิตอล กล้องวงจรปิด และแม้กระทั่งโทรทัศน์รุ่นใหม่

 

ข้อดีของ Lan

อีเธอร์เน็ตเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด LAN ในปัจจุบัน ระบบ LAN (Local Area Network) เป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ห้องสำนักงานอาคาร หรือ มหาวิทยาลัยที่ ซึ่งถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับ WAN (เครือข่ายบริเวณกว้าง) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่มาก อีเธอร์เน็ตเป็นโปรโตคอลเครือข่ายที่ควบคุมวิธีการที่จะส่งข้อมูลผ่านระบบ LAN ทางเทคนิคแล้วมันจะเรียกว่าเป็นมาตรฐาน IEEE 802.3 โปรโตคอล

โปรโตคอลที่มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและตอนนี้สามารถส่งความเร็วที่กิกะบิตต่อวินาที นั่นคือหนึ่งล้านกิโลบิตต่อวินาที

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.