Java คืออะไร

Java หากจะเรียกันในชื่อเต็มก็คือ Java programming language คือภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุซึ่งภาษานี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัสโดยสำหรับรูปแบที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมานั้นก็จะคล้ายกับภาษา of active c แปลภาษานี้เดิมมีชื่อเรียกว่าพระสาวกเรื่องจากตั้งชื่อตามต้นโอ๊คแล้วภายหลังจึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อจาวาซึ่งเป็นชื่อของกาแฟแทน

Java นอกจากจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เรานั้นก็ยังมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่เขียนโปรแกรมสามารถใช้หลัการอกแจก orion programming มาเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองด้วยจาวาได้เช่นกันและภาษาจาวานั้นเป็นภาษาสำหรับใช้การเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยโปรแกรมที่เขียนขึ้นจะถูกสร้างภายในคลาสดังนั้นค้าก็คือที่เก็บเม็ดตอดหรือพฤติกรมซึ่งมีฐานะและรูปพรณประจำพฤติกรรม โดยสำหรับข้อดีของภาษาจาวานั้นคือภาษาจาวาจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าภาษาซีพลัสพลัสนอกจากนี้ภาษาจาวาก็จะถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงตั้งแต่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นจึงทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาจาวาจะมีความปลอดภัยมากกว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาอื่นและนอกจากนี้ภาษาจาวามีความสามารถในเรื่องของการทำงานได้ในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไปไม่จำเป็นที่จะต้องมีการดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมต่างๆ แต่ไม่ใช่เพียงพอดีเท่านั้นที่ภาษาระวังในเรื่องของข้อเสียอย่างนั้นภาษาจาวาก็มีด้วยเช่นกันอย่างเช่นสามารถที่จะทำงานได้ช้ากว่า native code หรือโปรแกรมที่มีการเขียนขึ้นด้วยภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาซี

Java ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภาษาข้อมูลที่ได้มีการเลือกใช้กันอย่างหลากหลายเพราะสามารถที่จะใช้ในอุปกรณ์ใดก็ได้และที่สำคัญนั้นในเรื่องของความปลอดภัยชาวถือเป็นอันดับ 1 ในเรื่องของความปลอดภัยเลยทีเดียวนั้นสามารถมีระบในการักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมีความปลอดภัยตั้งแต่ครั้งแรก และที่สำคัญนั้นยังสามารถที่จะตรวจสอบข้อผิดพลาดทำให้สามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นในโปรแกรมและช่วยให้ดีบักโปรแกรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นภาษาชวาถือเป็นอย่างหนึ่งภาษาที่ได้รับความนิยมในการใช้งานและง่ายในการใช้งานอีกด้วย