คลาส ช่วงไอพีแอดเดรส

A  10.0.0.0 ถึง 10.255.255.255

B  172.16.0.0ถึง 172.31.255.255

C  192.168.0.0 ถึง 192.168.255.255