ภาษาไทยเรียกว่า นักเลงคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบกลไกการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง มีความใส่ใจที่จะนำความรู้พื้นฐานที่ผู้อื่นมองว่าธรรมดามาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา แฮกเกอร์จะมีความเข้าใจในจุดอ่อนของระบบ และที่มาของจุดอ่อนนั้น ๆ เนื่องจากคอยติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อก่อนภาพลักษณ์ของแฮกเกอร์จะเป็นพวกชั่วร้าย ชอบขโมยข้อมูล หรือทำลายให้เสียหาย แต่ปัจจุบันคำว่าแฮกเกอร์ ยังหมายถึง Security Professional ที่คอยใช้ความสามารถช่วยตรวจตราระบบ และแจ้งเจ้าของระบบว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ข่าวที่พบจากสื่อบ่อย ๆ เมื่อพูดถึงเรื่องของแฮกเกอร์นั้น ก็มักจะให้ความหมายไปในเชิงของพวกที่เป็นอาชญากรคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความสับสนของคำนี้อยู่เสมอ ถึงกับมีการแนะนำให้ใช้คำอื่นเรียกแทนพวกอาชญากรคอมพิวเตอร์ เช่น คำว่า Black Hat หรือ Cracker เนื่องจากในต่างประเทศนั้นมีวิชาที่สอนถึงการเป็นแฮกเกอร์แบบมีจริยธรรม ซึ่งแฮกเกอร์แบบนี้จะเรียกอีกอย่างว่า White Hat Hacker กล่าวโดยสรุปคือ แฮกเกอร์นั้นคือชื่อเรียกของผู้ที่มีความสามารถ แต่พฤติกรรมของแฮกเกอร์ทำให้ต้องมีการแบ่งคำ เพื่อให้สื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา

ประเภทของแฮกเกอร์ ได้แก่

  1. White Hat คือ ผู้ที่สามารถเจาะเข้าระบบรักษาความปลอดภัย โดยไม่ได้มีเจตนาร้าย
  2. Gray Hat จะอยู่ระหว่าง Black Hat กับ White Hat โดยที่ Gray Hat จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตและเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเตือนผู้ดูแลว่าระบบของพวกเขาถูกแฮ็ก จากนั้นพวกเขาเสนอที่จะซ่อมแซมระบบให้ โดยมีค่าจ้างเล็กน้อย
  3. Blue Hat คือบุคคลนอกบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทดสอบหาบั๊กก่อนที่ระบบจะถูกใช้จริง
  4. Black Hat หรือในบางครั้งเรียก Cracker คือบุคคลที่พยายามเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำลาย หรือกระทำในด้านลบ
  5. Hacker มีความหมายอยู่ 2 แบบ โดยส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงคำคำนี้จะเข้าใจว่า บุคคลที่พยายามที่จะเจาะเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ในอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิม จะหมายถึง ผู้ใช้ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลาย หรือกระทำในด้านลบ
  6. Script-Kiddies คือ ผู้ที่ยังไม่ค่อยมีความชำนาญ ไม่สามารถเขียนโปรแกรมในการเจาะระบบได้เอง อาศัย ดาวน์โหลดเอาจากอินเทอร์เน็ต8