รับติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

รับติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan) เครื่องบันทึกเวลาทำงาน