CPU คืออะไร

CPU หรือสามารถที่จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Central Processing Unitถือเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เพราะสำหรับคอมพิวเตอร์นั้นเปรียบเป็นสมองสั่งการเหมือนกับสมองของมนุษย์เลยทีเดียว โดย cpu หนังก็เองก็จะมีหน้าที่ในการช่วยในการทำงานของคอมพิวเตอร์ต่างๆรวมไปถึงตรวจสอบความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น

CPUเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำจากสารซิลิคอนและสารกึ่งตัวนำทางของอิเล็กทรอนิกส์ผสมกับสารบางอย่างอีกหลากหลายจึงทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของไฟฟ้า และที่สำคัญนั้นการทำงานของ cpu จะทำให้เกิดความร้อนสูงจึงจะทำให้ต้องมีการปิดซิงค์และพัดลมาเพื่อช่วยในการะบายความร้อนให้กับ cpu อยู่ตลอดเพราะถ้าหากว่าตัวซีพียูนั้นเกิดความร้อนเกินอาจะทำให้ชำรุดและเสียได้ในที่สุดโดยสำหรับหน้าที่สำคัญของซีพียูเลยนั้นจะเริ่มจาการนำคำสั่งของอุปกรณ์นำข้อมูลเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์แล้วนำคำสั่งต่างๆมาเก็บไว้ให้หน่วยความจำและถึงจะจัดเรียงคำสั่งตามลำดับและนำไปให้แรมเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆที่ผู้ใช้ได้สั่งออกไป เพราะฉะนั้นสำหรับประโยชน์ของซีพียูที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือทำการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์จะให้สามารถที่จะทำงานี้ได้อย่างเป็นระบและคิดคำนวณรวมถึงประมวลผลคำสั่งต่างๆที่ได้รับมาจากหน่วยความจำหลักเพราะถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีซีพียูนั้นก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้เช่นกัน

CPUจึงถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี cpu แน่นอนว่าก็ไม่สามารถที่ใช้งานได้เช่นกันอย่างที่บอก cpu นั้นเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ใช้ในการสั่งานและตรวจสอบความผิดปกติต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อ 10 นิ้วทำหน้าที่ที่คล้ายกันคอมพิวเตอร์ของคุณก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างปกติมีทั้งการับคำสั่งประมวลผลรวมถึงแสดงผลคำสั่งต่างๆอกมาและสามารถเลือกทำให้คุณนั้นใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นซีพียูจึงถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่สำคัญเป็นอย่างมากและคุณเองก็ควรที่จะใส่ใจแล้วดูแล cpu ของคุณไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย