เมื่อเราใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ นั้น จะต้องมีผู้สร้างเว็บไซต์แล้วนำข้อมูลใส่ลงไปในเว็บไซต์ถูกไหมครับ เพื่อให้เว็บไซต์มีชีวิต พร้อมต้อนรับทุกคนเข้าไปสู่โลกของอินเทอร์เน็ตด้นั่นเอง แล้วพวกเราเคยทราบกันหรือไม่ว่า เว็บไซต์เหล่านี้ไปอยู่บนโลกอินเทอร์เนตได้อย่างไร บนนั้นมีที่ว่าสำหรับวางเว็บไซต์หรือไม่ หรือวางเว็บไซต์ไว้ได้อย่างไร เพื่อรอให้ผู้คนเข้าไปชมเว็บไซต์ วันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซต์มาฝากทุกคน

เมื่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้ทำการสร้างเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อจะทำการเผยแพร่เว็บไซต์ที่ทำการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องนำเว็บไซต์ไปวางไว้บนโลกอินเทอร์เน็ต แล้วบนระบบอินเทอร์เน็ตนั้น มีพื้นที่วางเว็บไซต์ได้ก็เนื่องจากมีผู้ที่คอยให้บริการเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เอาไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้ที่พัฒนา และดูแลเว็บไซต์นั่นเอง แต่ก็จะมีคำอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเว็บไซต์ในเรื่องของพื้นที่เว็บไซต์ นั่นคือ คำว่า Co-lo นั่นเอง

Co-lo ไม่ได้มาจากคำเต็มๆ ว่า Colon (โคลอน) นะครับ เพราะ โคลอนนี่คือขนมครับ แต่ Co-lo มีชื่อเต็มๆ มาจากคำว่า Co-location นั่นเองครับ ซึ่งสามารถแปลได้ตรงๆ ตัวเลยว่า เป็นการนำพื้นที่มาใช้ร่วมกัน ก็คือ เป็นการนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเป็นการให้บริการเช่าพื้นที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับผม เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อทำเว็บไซต์ คือ ใช้เป็น Web Server หรือใช้เป็น Mail Server หรือแม้แต่ใช้เป็น Database Server เพื่อใช้เป็นที่รวมข้อมูลเอาไว้ แล้วให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลมาดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไปใช้งานได้นั่นเองครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.