เช็คสายโทรศัพท์ที่สวนหลวง ร.9 อาการไม่มีสัญญาณ

 

อาการ

  • อาการเครื่องโทรศัพท์บ้า เสีย
  • โทรศัพท์บ้านโทรติดแต่ไม่ดัง
  • ซ่อมโทรศัพท์บ้าน
  • โทรศัพท์บ้านยกหูไม่ม สัญญาณ
  • ซ่อมโทรศัพท์บ้าน
  • โทรศัพท์บ้านยกหูไม่มีเสียง
  • โทรศัพท์บ้านไม่มีเสียงกริ่ง
  • โทรศัพท์บ้าน เสียงดัง
ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน
ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน

 

ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน
ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน

ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน
ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน

ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน
ช่างซ่อมโทรศัพท์บ้าน

 

แก้ไขให้กับลูกค้าใช้งานเรียบร้อยครับ