วันอังคาร, พฤศจิกายน 21, 2017

สะพานไฟ ( cut out )

สะพานไฟ ( cut out ) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ปิด-เปิดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านและอาคาร เพราะสะพานไฟคือตัวต่อสายไฟจากมาตรไฟฟ้าที่เชื่อมวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเข้าด้วยกันโดยตัวสะพานไฟจะมีทั้งสะพานไฟหลักและสะพายไฟรองโดยสะพายไฟหลักทำหน้าที่ควบคุมวงจรไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดส่วนสะพานไฟรองทำหน้าที่เอากระแสไฟฟ้าบางส่วนจากสะพานไฟหลักมาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้าน การติดตั้งสะพายไฟหลักและรองแยกกันถือเป็นข้อดี เพราะสามารถช่วยในการประหยัดค่าไฟและสามารถแยกการใช้ไฟฟ้าตามส่วนต่างๆของบ้านได้นอกจากนี้ยังสะดวกเวลาซ่อมแซมสะพานไฟอีกด้วยส่วนประกอบของสะพานไฟ1.ฉนวน2.ฟิวส์3.ตัวนำ4.ฉนวนที่จับ5.แผ่นทองแดง6.คันโยก7.สายเข้าบ้านขั้นตอนการใช้สะพานไฟ-ดันคันโยกขึ้นเมื่อต้องการต่อวงจรเพื่อใช้กระแสไฟฟ้า-ดันคันโยกลงในกรณีที่ต้องการตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราวหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านประโยชน์ของสะพายไฟช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้า และยังสามารถควบคุมหรือตัดวงจรไฟฟ้าได้เองโดยไม่อันตราย ในกรณีที่ต้องการตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าสะพายไฟฟ้าก็อำนวยความสะดวกให้โดยการตัดกระแสไฟฟ้าให้หยุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานภายในบ้าน สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้สะพานไฟในการใช้สะพายไฟ ในขณะที่กำลังโยกคันโยกเพื่อขึ้นหรือลงนั้นควรจะใช้ระมัดระวังโดยต้องโยกคันโยกให้แน่นกับที่รองรับจนสนิท เพื่อกันความร้อนที่สูงขณะใช้งานเพื่อป้องกันไม่ได้เกิดเพลิงไหม้

สายควบ คือ อะไร

สายควบ คือการนำสายไฟ 2 เส้น ขึ้นไปมาใช้ควบคู่กันเพื่อรองรับการใช้งานในระบบไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าในวงจรนั้นๆได้ทั้งหมด โดยการนำสายหลายสายมาต่อกันเป็นแนวขนานและนำปลายของแต่ละเฟสมาต่อกันเพื่อใช้งาน สายควบส่วนมากนิยมใช้ตั้งแต่ 2-4 เส้นขึ้นไป(ตามแรงดันของไฟฟ้า ยิ่งแรงดันไฟฟ้าสูงสายควบก็จะมีจำนวนมากยิ่งขึ้น)สำหรับสถานที่ ที่ต้องมีแรงดันไฟฟ้าสูงและมีสายควบหลายเส้น มักจะมีเครื่องกั้นสายเป็นที่กั้นสายควบแต่ละเส้น เพื่อความเป็นระเบียบและความสะดวกในการใช้งาน สายควบมักใช้กับสายเมนที่เดินจากหม้อแปลงไฟฟ้ามายังสวิตซ์ สายควบมีประโยชน์ในการลดความต้านทานของสายข้อปฏิบัติของการใช้สายควบ1.สายควบแต่ละสายที่นำมาใช้งานต้องมีความยาวเท่ากัน2.ในกรณีที่จะใช้สายควบ ต้องใช้ตัวนำไฟฟ้าที่มี 50 sq ขึ้นไปเท่านั้น3.นอกจากต้องใช้สายควบที่มีความยาวเท่ากันแล้ว สายควบทุกสายที่นำมาใช้งานต้องใช้ชนิดเดียวกันอีกด้วย ห้ามใช้คละชนิดกันเด็ดขาด4.ในการติดตั้งสายควบ ต้องติดตั้งในลักษณะเดียวกันทุกเส้นเช่น ติดตั้งบนดินเหมือนกันทุกเส้น...

สายดิน คืออะไร

หลายคนที่เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ย่อมเคยเห็นสัญลักษณ์ที่ติดตรงอุปกรณ์ไว้ไฟฟ้าที่เขียนไว้ว่า “อันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งสายดิน” สำหรับใครที่สงสัยว่าสายดินคืออะไร สายดินคือ สายไฟที่ป้องกันผู้ใช้งานจากการโดนไฟฟ้าดูดโดยสายดินเป็นสายที่ครอบสายไฟส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อเกิดความผิดปกติของไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ารั่ว สายดินก็จะทำให้ไฟฟ้ารั่วลงดินทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้สายดินยังเป็นตัวนำทางของกระแสไฟฟ้าให้ไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยสายดินมีส่วนประกอบหลัก คือ สายดินและหลักดินประโยชน์และความสำคัญของสายดิน1.ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานโดนไฟดูดจากกระแสไฟฟ้าที่อาจรั่วมาจากเครื่องใช้ฟ้า เพราะถ้าหากสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าไหลผ่านโดยไม่มีสายดินอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว2.ตัดกระแสไฟฟ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันการชำรุดหรือเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ3.เป็นตัวเสริมความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ลักษณะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีสายดินเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควรมีสายดินได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากวัตภุที่เป็นโลหะ อาทิเช่น เครื่องซักผ้า เตารีด ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าวเครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่สมควรจะติดตั้งสายดินเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชีวิตประจำวันบ่อยครั้ง ลักษณะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีสายดินสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายดินเพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีสายไฟรั่วไหล...

สายไฟ คืออะไร

สายไฟ คือ ตัวแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้านสายไฟมีสารที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ดังนั้นมันจึงมีคุณสมบัติในการส่งพลังงานไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้ โดยส่วนมากสายไฟมักจะแบ่งเป็น 2 ชนิด ใหญ่ๆ ได้แก่ สายไฟแรงดันต่ำ สายไฟแรงดันสูง โดยการเลือกใช้สายไฟให้เหมาะสมแก่สถานที่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันมาก โดยสิ่งที่ควรปัจจัยที่ควรพิจารณา ได้แก่ ความเหมาะสมในการใช้งาน สถานที่  แรงดันไฟฟ้า การทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นควรเลือกใช้สายไฟตามความเหมาะสมต่างๆ เพื่อให้ไม่เกิดอันตรายและผลเสียในการใช้งานส่วนประกอบของสายไฟ1.ตัวนำตัวนำไฟฟ้ามักจะทำมาจาก ทองแดงและอะลูมิเนียมเนื่องจากโลหะสองชนิดนี้มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าสูง โดยโลหะทั้งสองชนิดมีข้อดี...

สายไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารมีอายุการใช้งานหรือไม่

เกือบทุกอาคารบ้านเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องมีสายไฟเพื่อเชื่อมต่อหรือเสียบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กระแสไฟ หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสายไฟที่เราใช้กันอยู่นี้มีอายุการใช้งานหรือไม่ เพราะบางครั้งหลังจากปลูกบ้านเสร็จเดินสายไฟเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เห็นว่ามีที่ไหนเปลี่ยนสายไฟกันง่ายๆ แต่จริงๆ แล้วทุกอย่างจะมีอายุการใช้งานด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับสายไฟเองก็เช่นกันซึ่งเราพอจะสรุปได้ดังนี้ 1. สายไฟฟ้าแบบมีฉนวนหรือเปลือกชั้นนอกหุ้มส่วนมากจะทำมาจากพีวีซีที่มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานยาวนาน รวมทั้งถ้าผลิตได้มาตรฐานสายไฟจะมีอายุการใช้งานประมาณ 15-20 ปี 2. สายไฟที่อยู่นอกตัวอาคารและต้องตากแดดตากฝนหรือโดนกระแทกเป็นประจำ โดยมากแล้วจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี 3. การเดินสายไฟแบบร้อยท่อจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยยืดอายุสายไฟได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะถ้าเป็นสายไฟที่ได้มาตรฐานกันด้วยแล้วจะมีอายุการใช้งานนานเกือบ 30 ปี เลยทีเดียว 4. นอกเหนือจากที่กล่าวมาอายุการใช้งานของสายไฟจะยาวหรือสั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกด้วย เช่น...

แอร์การ์ด คืออะไร มาทำความรู้จักกันดีกว่า

แอร์การ์ด คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือแล็ปท็อปเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย มีหน้าที่คล้ายๆ กันกับโมเด็ม  แต่ใช้การเชื่อมต่อสัญญาณผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ และในช่วงเวลาที่ท่องอินเตอร์เน็ตอยู่นั้นเรายังสามารถใช้โทรศัพท์ในการโทรเข้าออกได้ปกติ เนื่องจากการเชื่อมต่อใช้ช่องสัญญาณคนละช่องกันนั่นเอง และยังสามารถทำหน้าที่แฟ็กซ์แบบไร้สายได้อีกด้วย จัดเป็นอุปกรณ์ไอทีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวัน เพราะไม่ว่าจะอยู่ทีไหนเพียงแค่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือคุณก็สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือทำงานต่างๆ ได้อย่างสบาย สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของแอร์การ์ดจะมีดังนี้ รองรับซิมการ์ดของระบบโทรศัพท์ได้ทุกค่ายในบ้านเรา เลือกใช้แอร์การ์ดที่เป็นแบบ USB จะคุ้มค่ากว่าแบบอื่น เพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าไม่ว่าจะเป็น ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, Mac Book...

ใช้เตารีดอย่างไรให้ปลอดภัยและประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า

เตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้กันเกือบทุกบ้านและยังจัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและในการใช้งานแต่ละครั้งจะกินกระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก เราจึงควรใช้อย่างถูกวิธีเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและช่วยประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้ 1. ควรตรวจสอบเตารีดและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวเครื่อง สายไฟ ปลั๊กไฟ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ ถ้าเกิดชำรุดไม่ควรนำมาใช้ ควรนำไปซ่อมแซมเสียก่อน 2. ตั้งปุ่มปรับประดับความร้อนให้เหมาะกับเนื้อผ้าที่ต้องการรีด โดยปกติแล้วเสื้อผ้าที่เราซื้อจะมีป้ายติดที่ตัวเสื้อซึ่งจะระบุว่าควรใช้ความร้อนระดับใด 3. ปกติเวลารีดผ้าหลายคนนิยมพรมน้ำเพื่อให้ผ้ารีดง่ายและเรียบยิ่งขึ้น วิธีการพรมน้ำควรพรมแค่ปริมาณพอเหมาะ ไม่ควรพรมจนผ้าเปียกแฉะ เพราะต้องใช้เวลารีดนานเพื่อให้ผ้าแห้งทำให้ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ พรมเพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้ผ้าเรียบได้เช่นกัน 4. ก่อนรีดผ้าเสร็จเราสามารถดึกปลั๊กเตารีดออกก่อนได้ เพราะในช่วง 2-3 นาที เตารีดจะยังคงความร้อนสามารถนำมารีดต่อได้จนเสร็จ 5. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้...

หลอดไฟ LED คืออะไร และมีกี่ประเภท

ปัจจุบันถ้าพูดถึงหลอดไฟหรือเวลาไปเลือกซื้อตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามักจะเห็นหลอดไฟ LED วางจำหน่ายอยู่ และส่วนมากพนักงานก็มักจะแนะนำให้เลือกซื้อไปใช้งาน ซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าหลอดไฟ LED คืออะไร และมีกี่ประเภทกัน ใครอยากทราบลองมาดูกันต่อเลย หลอดไฟ LED คือหลอดไฟ LED เป็นสารกึ่งตัวนำที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วทำการปล่อยแสงสว่างออกมา หลอด LED จะมีหลายสีไม่ว่าจะเป็น สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลืองนวล และสีขาว เป็นต้น ซึ่งสีสันต่างๆ จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาผลิตเป็นหลอดนั่นเอง สำหรับคุณสมบัติที่น่าสนใจของหลอดไฟ...

ข้อดีและข้อเสียของหลอดไฟ LED

ปัจจุบันหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานหันมาใช้หลอดไฟ LED กันมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไปที่เราเคยใช้งานกันก็ตาม สาเหตุก็เพราะหลอดไฟ LED มีข้อดีที่มากกว่าแต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่น ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ ข้อดีของหลอดไฟ LED– ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟทั่วไป แต่ใช้พลังงานน้อยกว่า หรือก็คือใช้กระแสไฟน้อยลงถึง 80-90% เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับหลอดไส้และหลอดฟลูออเรสเซนต์–  มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ เพราะหลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานนานถึง 100,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 11 ปี แต่หลอดไส้จะมีอายุการใช้งานเพียง...

เคล็ดไม่ลับก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสว่านไฟฟ้า

อันดันแรกเลยเราต้องทราบก่อนว่าเราต้องการซื้อสว่านไฟฟ้ามาใช้งานประเภทไหน เช่น ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ใช้สำหรับงานไม้ หรือใช้เจาะผนังสำหรับทำม่านหรือแขวนรูป เป็นต้น รวมไปถึงต้องพิจารณาความถี่ในการใช้งานด้วย เช่น ใช้เป็นประจำเกือบทุกวัน หรือนานๆ ใช้ที่ จากนั้นก็มาพิจารณาในเรื่องต่างๆ และคุณสมบัติของสว่านที่มีดังนี้ สว่านไฟฟ้าแบบธรรมดาจะเหมาะสำหรับงานไม้ เหล็ก และอะลูมิเนียม บางรุ่นจะสามารถปรับให้ขันและคลายสกรูได้ แต่สว่านแบบนี้จะไม่สามารถเจาะคอนกรีต อิฐ และหินได้ เหมือนสว่านกระแทกที่มีกำลังสูงกว่า สว่านโรตารี่เป็นสว่านที่มีกำลังมากกว่าสว่านไฟฟ้าธรรมดา เพราะมีความสามารถในการเจาะคอนกรีตและหินได้ รวมไปถึงยังสามารถนำไปเจาะไม้และเหล็กได้ด้วยเช่นกัน ไม่ต้องใช้แรงมาก แต่จะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ...

รับเดินสายแลน

Recent Posts

error: Not support