วันเสาร์, กันยายน 22, 2018

Switch สำหรับแลน คืออะไร

เมื่อโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย เน้นความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตและการทำงานมากขึ้น เช่นเดียวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่จะต้องมีการพัฒนาระบบตัวกลางในการสื่อให้ทำงานได้ดีกว่าเก่านั่นก็ คือ Switch (สวิตซ์) ที่เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาการต่อจาก Hub โดยการทำงานของสวิตซ์จะส่งข้อมูลออกไปเฉพาะพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีปลายทางเท่านั้น จะไม่ส่งข้อมูลกระจายไปยังพอร์ตทุกพอร์ตเหมือนอย่าง Hub และการทำงานของ Switch (สวิตซ์) จะส่งข้อมูลจาก port หนึ่งไปยังปลายทางที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น  ทำให้ใน Switch (สวิตซ์)ไม่มีปัญหาการชนของข้อมูล การที่ port ใดๆ จะส่งข้อมูลถึงกัน switch ก็จะทำการตรวจสอบ mac address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ และมีการทำตารางเอาไว้เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้ และเมื่อเวลามีการส่งข้อมูลระหว่างกันก็จะเอา...

Repeater หรือ รีพีทเตอร์ คืออะไรมีหน้าที่อย่างไรบ้าง

โดยทั่วไปนั้นถ้าหากมีการใช้คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องแล้วมีการต่อสายสัญญาณระหว่างเครื่องนั้นยาวเกินมาตรฐานกำหนดไว้ กับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง ก็จะมีผลกระทบต่อการใช้งานในการส่งสัญญาณ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ เรียกว่า รีพีทเตอร์ ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยขยายสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งบนสาย LAN ให้แรงขึ้น เพื่อลดปัญหาของการส่งสัญญาณไฟฟ้า Repeater หรือ รีพีทเตอร์  เป็นตัวที่ช่วยขยายสัญญาณไฟฟ้าที่รับมาบนระบบสายแลนให้มีความแรงขึ้นและค่อยส่งต่อ ทำให้ส่งสัญญาณได้ไกลใช้ในกรณีที่ต้องการต่อสาย LAN ให้ได้ไกลเกินกวามาตรฐานปกติแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยจัดการาจราจรบน LAN แต่อย่างใด การทำงานของ Repeater อุปกรณ์ Repeater ถูกนำมาใช้งานในกรณีที่เครือข่ายนั้นต้องการเพิ่มจำนวนของเครื่องลูกข่ายมากขึ้น แต่ลากสายสัญญาณไม่ได้เพราะระยะทางมากกว่าข้อกำหนดที่กำหนดที่ให้ลากสายได้ยิ่งระยะทางไกลมากสัญญาณที่ถูกส่งออกไปก็จะเริ่มเพี้ยนไม่มีประสิทธิภาพและจางลงจนหายไปในที่สุด อุปกรณ์ Repeater จะช่วยจัดการขยายสัญญาณให้แรงขึ้นและจัดรูปสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปให้กลับเหมือนเดิมจากนั้นจึงส่งต่อไปในสายสัญญาณหรือ เรียกกันง่ายๆว่า สัญญาณถูกส่งผ่านมาทางสายแลน แต่เมื่อเกินระยะทางที่กำหนด สัญญาณอาจถูกคลื่นรบกวนหรือถูกทำลายทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป...

Load balance คืออะไรและมีวิธีการทำงานอย่างไร

เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท อินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต สมัยนี้ถ้าหากต้องการอยากรู้อะไรเพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลเพียงไม่กี่วินาทีท่านก็รู้คำตอบ และในปัจจุบันนี้มีการใช้งานทางเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก อาจทำให้การทำงานของระบบไม่มีประสิทธิภาพมากพอ มนุษย์จึงได้พัฒนาระบบ Load Balance ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน เรียกได้ว่าระบบ Load Balancer ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายคำขอของผู้ใช้แต่ละคนไปยังServer แต่ละเครื่อง เพื่อไม่ให้ Server ใดServer หนึ่งทำงานมากเกินไป และเพื่อเป็นการลดการทำงานของ Server แต่ละเครื่องอีกด้วย โดยหลักแล้ว Load Balance จะแบ่งการทำงานให้ Server 3 ลักษณะ Round-robin เป็นการส่งงานไปยัง Server ภายในกลุ่มวนไปเรื่อยๆเช่น...

HUB คืออะไร

การทำงานในองค์กรใหญ่ๆในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาให้งาน แต่การทำงานด้วยเราต้องมีข้อมูลการ สถิติต่างๆเหมือนกัน นอกจากนั้นยังต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆด้วย อย่างเช่น เครื่องพิมพ์  แล้วเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องก็ใช่ว่าจะใช้งานเพียงแค่คนเดียว เครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งแผนก ดังนั้นเราจึงต้องมีตัวกลางในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องด้วยกัน ซึ่งตัวกลางในการเชื่อมต่อนี้เราเรียกมันว่า Hub Hub หรือเรียกในภาษาไทยว่า ฮับ  มันคือ ตัวกลางในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Hub ตัวเดียวกันสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ โดยผ่านกล่องสี่เหลี่ยมๆที่มีสายแลนของแต่ละเครื่องทำการเชื่อมต่อ  โดย Hub จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ที่จะต้องรองรับการทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 5 เครื่อง โดย คอมพิวเตอร์ 5 เครื่องและเครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อที่ Hub ตัวเดียวกัน...

Firewall คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

เชื่อกันว่าในปัจจุบันนี้แทบจะทุกบ้านนั้นมีคอมพิวเตอร์ใช้ และแทบจะทุกคนในครอบครัวต้องใช้งานอินเตอร์ในการถึงเว็บไซต์ต่างๆ แต่ในปัจจุบันนี้ความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นมีผู้ไม่หวังดีมากมายต้องการที่จะรู้ข้อมูลส่วนตัวของเรา ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นมานั้นเรียกว่า Firewall Firewall หรืออ่านว่า ไฟร์วอลล์ ถ้าเรียกภาษาให้เข้าใจงานมันคือเปรียบเสมือนกำแพงบ้านหรือระบบรักษาความปลอดภัยที่จะคอยคัดกรองสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเข้าใจบริการกันอยู่ทุกวัน เมื่อเราทราบแล้วว่า Firewall คืออะไร ลักษณะการทำงานเป็นแบบไหน ต่อมาเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของเจ้าตัว Firewall กัน ประโยชน์ของ Firewall ก็คือ ป้องกันว่าข้อมูลที่จะส่งผ่านนั้นไปยังที่ต่างๆนั้นมีความปลอดภัย หากไม่ผ่านกฎเพียงข้อเดียว Firewall ก็จะไม่ให้ผ่านเข้าไปเลย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้งานเองด้วย ถ้าหากข้อมูลไม่ปลอดภัยแต่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ผ่านเข้ามาได้ Firewall ก็จะปล่อยเข้ามา ทุกวันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นมีอิสระในการใช้บริการและเข้าเว็บต่างๆจนลืมไปว่า บนโลกออนไลน์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยนี้มีพวกไม่หวังดีเยอะแยะมากมายที่คอยจะฉกฉวยโอกาสจากเราได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราควรที่จะต้องสร้างกำแพงเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองไว้บ้าง

อินเทอร์เน็ต…เครือข่ายเปลี่ยนแปลงโลก

เรียกได้ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี้คือ อินเทอร์เน็ต ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบัน เพราะในโลกยุคสมัยนี้เป็นยุคของการเร่งรีบ ทางไหนที่สามารถทำให้เราเกิดความสะดวกสบาย ใช้เวลาน้อยที่สุด เราก็พยายามไขว่คว้า สรรหามา เพื่อสนองความต้องการของตัวเองดังนั้นการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายๆ  และเพิ่มความสะดวกสบายกับชีวิต จึงทำให้มนุษย์เราต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตจึงทำให้เกิดเครือข่ายขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (Internet) มีชื่อเรียกอีกอย่างเป็นในวิชาการว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตได้หลากหลาย ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันง่ายๆเลย เช่น Facebook, Line, E-mail และที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเลยคือ  Internet Banking แต่อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไปเพราะการใช้อินเตอร์ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่นได้เหมือนกัน อย่างเช่น เกิดการก่ออนาจาร เกิดคดีขมขืน...

มาทำความรู้จักสายแลน Cat6 คืออะไร

ในขณะที่ เทคโนโลยี ก้าวหน้าไปอย่างมาก หลายองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบเครือข่าย ซึ่งด้านหลัก ๆ คือ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และ ความเสถียรในการทำงาน จึงทำให้ต้องสมีการพัฒนาระบบต่างๆ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักสายแลน Cat6 ที่เป็นตัวช่วยให้การรับส่งข้อมูลต่างมีประสิทธิภาพ สายแลน cat6 คือ อะไร การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมต่อแบบ Ethernet หรือการเชื่อมต่อทางสายนำสัญญาณที่เราเรียกกันว่าสายแลนนั้นเอง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์ ก็จำเป็นที่ต้องใช้สายแลนเช่นกัน UTP CAT6 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลที่ 1000 Mbps ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs BANWIDTH...

มาทำความรู้จักสายแลน Cat5e คืออะไร

เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกที่ และทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลต้องมีการใช้สายแลนที่มีประสิทธิภาพ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักสายแลนประเภท Cat5e แบบสั้นๆง่ายๆกัน สายแลน Cat5e คืออะไร สายแลน คือ สายที่ไว้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่เรียกว่า Switch หรือ HUB ( แต่เราสามารถเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน) สายแลนมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทมีความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณแตกต่างกันออกไป สำหรับปัจจุบันสายแลนที่นิยมใช้กันมาก คือ UTP (UNSHIELD TWISTED PAIR) คือ สายตีเกลียวที่ไม่มีตัวป้องกัน สายแลนยูทีพี(UTP) ประเภท Catagory5(CAT-5e) พัฒนามาจากสายแลน CAT-5 ผลิตจากสายทองแดงที่มีการบิดตีเกลียวมากขึ้น มีการป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีและสามารถรองรับการส่งข้อมูลที่ความเร็ว...

มาทำความรู้จักเทคโนโลยี POE

ในการติดตั้งอุปกรณ์ IT หรืออุปกรณ์เครือข่ายใดๆ แต่ละครั้งต่างก็ต้องมีการเผื่อการเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟเอาไว้เสมอ ทำให้ในการใช้งานหลายๆ กรณีนั้นจะต้องมีการเผื่อไว้ทั้งสาย LAN และสายไฟพร้อมๆ กัน ส่งผลให้การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะอาจต้องเดินระบบไฟฟ้าเพิ่มสำหรับแต่ละอุปกรณ์ รวมถึงความรกของสาย LAN และสายไฟพี่มีจำนวนมากภายในอาคารหรือบนโต๊ะทำงาน มนุษย์จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดอุปกรณ์ ลดเวลาในการเดินสาย และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า POE POE เป็นคำย่อมาจากคำเต็มว่า Power Over Ethernet   เป็นการใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายแลนได้โดยอาศัยหลักการ ส่งข้อมูลบนสายเคเบิ้ลเส้นเดียว ถือเป็นการตัดความยุงยากต่างๆออกไป เช่น ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่าย รวมไปถึงแหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์นั้นๆ เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบได้เป็นอย่างดี ประหยัดอุปกรณ์เพิ่มเติม กรณีต้องการเชื่อมต่อ...

ปลอดภัยด้วย..กล้อง CCTV

ถ้าหากพูดถึงเรื่องของการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทุกคนนึกถึงคือ เรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่บางคนก็ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้มากนัก บทความนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด หรือ CCTV กันแบบคราวๆให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น CCTV ย่อมาจาก Close Circuit Television คือ การส่งสัญญาณภาพจากกล้องวิดีโอที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆมายังส่วนรับภาพ เป็นระบบสําหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยทั่วจะติดตั้งไว้คนละที่กับกล้อง ส่วนประกอบของระบบCCTVแบ่งออกเป็น 3ส่วนคือ ส่วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพ -กล้อง (Camera), เลนส์ (Lens) ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ -สายเคเบิล ทําหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพระหว่างกล้องกับ Monitor -เครื่องบันทึก  DVR ทําหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งสัญญาณข้อมูลที่บันทึกไปยังส่วนแสดงผล ส่วนที่ใช้รับสัญญาณภาพ -จอมอนิเตอร์ ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแสดงผล โดยทั่วไปกล้องวงจรปิด CCTV Camera ที่นิยมใช้กันแบ่งออกเป็น...
error: