Bus topology เป็นระบบที่ง่ายที่สุดของเทคโนโลยีเครือข่าย ในรูปแบบของโครงสร้างนี้ทุกโหนด (คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับเซิร์ฟเวอร์) ที่เชื่อมต่อกับสายเดียว (เรียกว่าบัส) โดยความช่วยเหลือของการเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซ สายเคเบิลกลางเป็นกระดูกสันหลังของเครือข่ายและเป็นที่รู้จักในฐานะ บัส ทุกเวิร์กสเตชันติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านทางสายหลักของระบบบัส

สัญญาณจากแหล่งที่มีการรับและส่งข้อมูลไปยังเวิร์กสเตชันทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิลแบบบัส ข้อมูลจะถูกส่งไปให้ผู้รับเท่านั้น ซึ่งที่อยู่ MAC หรือ IP ต้องตรงกันถึงจะยอมรับข้อมูล ถ้าที่อยู่ MAC / IP ของเครื่องไม่ตรงกับที่อยู่ที่ส่งมาเครื่องก็จะตัดสัญญาณที่ส่งมาทิ้งทันที

เวิร์คสเตชั่นที่มีการเพิ่มที่ปลายของสายกลางเพื่อป้องกันการตีกลับของสัญญาณ ตัวเชื่อมต่อบาร์เรลสามารถใช้ในการขยาย ด้านล่างนี้ผมได้ให้แผนภาพพื้นฐานของโครงสร้างของบัสและจากนั้นจะได้ดูข้อดีและข้อเสียของเครือข่ายบัส

 

ข้อดี และข้อเสียของระบบเครือข่ายแบบบัส

ข้อดีของระบบเครือช่ายแบบบัส

  1. ง่ายมากที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบบัส
  2. ลดค่าใช้จ่าย เพราะมีความยาวสายเคเบิลน้อยกว่าโครงสร้างดาวซึ่งมีผลในการลดค่าใช้จ่าย
  3. ทำงานได้ดีสำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก

 

ข้อเสียของระบบเครือข่ายแบบบัส

1) มีข้อจำกัด เกี่ยวกับความยาวของสายกลางและจำนวนโหนดที่สามารถเชื่อมต่อ

2) การพึ่งพาบนสายเคเบิลกลางในโครงสร้างนี้มีข้อเสีย ถ้าสายหลักเสียเครื่องก็จะใช้งานไม่ได้ทั้งหมด

3) การส่งสัญญาณที่ถูกต้องเพื่อการถ่ายโอนสัญญาณพึ่งพาการใช้งานของ Terminators เป็นสิ่งจำเป็น

4) มันเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความผิดในแต่ละจุด

5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ

6) ประสิทธิภาพของเครือข่ายของระบบเครื่อข่ายบัสลดลงตามจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเมื่อเพิ่มเครื่องมากขึ้น

7) ไม่เหมาะสำหรับเครือข่ายที่มีการจราจรหนาแน่นของการรับส่งข้อมูล

8) การรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับต่ำมากเพราะคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องรับสัญญาณที่ส่งจากแหล่งที่มา

 

 

Oh My God  นี่มันหมดยุคระบบเครือข่ายแบบบัส แล้วหรือนี่?

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.