สร้างสูตร Microsoft Excel อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลรวมของเซลล์ทั้งหมดโดยไฮไลต์เซลล์ที่คุณต้องการทราบค่า

กด Alt และ = (เท่ากับ) เข้าด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.