เตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้กันเกือบทุกบ้านและยังจัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและในการใช้งานแต่ละครั้งจะกินกระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก เราจึงควรใช้อย่างถูกวิธีเพื่อช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและช่วยประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้

 

1. ควรตรวจสอบเตารีดและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวเครื่อง สายไฟ ปลั๊กไฟ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ ถ้าเกิดชำรุดไม่ควรนำมาใช้ ควรนำไปซ่อมแซมเสียก่อน

 

2. ตั้งปุ่มปรับประดับความร้อนให้เหมาะกับเนื้อผ้าที่ต้องการรีด โดยปกติแล้วเสื้อผ้าที่เราซื้อจะมีป้ายติดที่ตัวเสื้อซึ่งจะระบุว่าควรใช้ความร้อนระดับใด

 

3. ปกติเวลารีดผ้าหลายคนนิยมพรมน้ำเพื่อให้ผ้ารีดง่ายและเรียบยิ่งขึ้น วิธีการพรมน้ำควรพรมแค่ปริมาณพอเหมาะ ไม่ควรพรมจนผ้าเปียกแฉะ เพราะต้องใช้เวลารีดนานเพื่อให้ผ้าแห้งทำให้ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ พรมเพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้ผ้าเรียบได้เช่นกัน

 

4. ก่อนรีดผ้าเสร็จเราสามารถดึกปลั๊กเตารีดออกก่อนได้ เพราะในช่วง 2-3 นาที เตารีดจะยังคงความร้อนสามารถนำมารีดต่อได้จนเสร็จ

 

5. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ เพื่อความปลอดภัย

 

6. ควรรีดผ้าแต่ละครั้งหลายๆ ชิ้น และรีดติดต่อกันจนเสร็จจะช่วยประหยัดไฟได้ดีกว่ารีดครั้งละน้อยๆ แต่หลายครั้ง

 

7. ควรรีดผ้าที่มีเนื้อบางก่อน แล้วรีดผ้าเนื้อหนาตาม

 

8. ผ้าบางประเภทที่แห้งง่ายไม่ควรบิดผ้าก่อนตาก จะช่วยให้รีดเรียบได้ง่ายขึ้น

 

เพียงปฏิบัติตามนี้ก็จะช่วยให้คุณประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าลงไปได้มาก ที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เตารีดอีกด้วย