โทรทัศน์ หมายถึง ระบบการส่งภาพผ่านจอและเสียงผ่านลำโพงไปพร้อมๆกัน ด้วยการทำงานของอิเล็คทรอนิกส์ ในตัวเครื่อง โดยการทำงานด้วยมอเตอร์ พลังงานไฟฟ้า คลื่นสัญญาณไฟฟ้า โทรทัศน์จะเปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้า แน่นอนการเกิดภาพจะต้องมีกล้องโทรทัศน์เป็นวัตถุเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดภาพ สำหรับเสียง การเกิดได้มาจากคลื่น คลื่นล้วนๆทำให้เกิดเสียงเพราะไมโครโฟน หน้าที่ของมันจะแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณแบบไฟฟ้า ส่วนความดังหรือเบาหรือน้ำหนักของเสียง จะขึ้นอยู่ที่แอมพลิจูลกับความถี่ ส่วนประกอบของโทรทัศน์มีเยอะมาก ในเทคโนโลยีสมัยนี้ แต่บทความนี้เราจะมาดูส่วนประกอบสำคัญพอสรุปให้เห็นได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนมาก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ส่วนประกอบภายนอก ตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนมาก เช่น ตัวโครงหรือฝาครอบที่ปิดโทรทัศน์ใว้ ทุกด้านของฝาครอบ ทำหน้าที่รักษาความสมดุลของระบบภายในของโทรทัศน์ เพื่อไม่ให้ระบบภายในมีการทำงานผิดปกติ ถ้าเอาฝาครอบออก แน่นอน ทั้งคลื่นทั้งสัญญาณ และระบบไฟฟ้า อาจจะผิดปกติ ทำให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ใช้ หรือการทำงานผิดปกติของระบบไฟฟ้า ฝาครอบป้องกันอันตรายต่างๆ ที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามมาก ตามยุคตามสมัย ส่วน สายอากาศ สวิตช์ต่างๆที่อยู่ข้างๆโทรทัศน์ จอภาพ เป็นส่วนประกอบภายนอกทั้งหมด

2.ส่วนประกอบภายใน คือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค ทำหน้าที่แปลงระบบไฟฟ้าข้างในเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณของภาพเสียงมาจากอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้น เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า วงแหวนโลหะ แผ่นสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์ เป็นต้น พวกนี้เป็นส่วนประกอบภายในทั้งนั้น ทำงานบบระบบพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็ก กับคลื่นและสัญญาณ และอนุภาคต่างๆที่เรามองไม่เห็น เช่น อิเล็กตรอน  เป็นเต้น

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ การดูแลรักษาโทรทัศน์ให้ดี จะทำให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น สร้างความบันเทิงได้โดยไม่มีปัญหาโทรทัศน์เสียมากวนใจ