เรียงสีสายแลน EIA/TIA 568B

1. ขาว-ส้ม
2. ส้ม
3. ขาว-เขียว
4. น้ำเงิน
5. ขาว-น้ำเงิน
6. เขียว
7. ขาว-น้ำตาล
8. น้ำตาล

การเช้าสายแลนแบบสายไขว์
ฝั่งที่ 1
1.ขาว-เขียว
2.เขียว
3.ขาว-ส้ม
4.น้ำเงิน
5.ขาว-น้ำเงิน
6.ส้ม
7.ขาว-น้ำตาล
8.น้ำตาล

ฝั่งที่ 2
1.ขาว-เขียว
2.เขียว
3.ขาว-ส้ม
4.น้ำเงิน
5.ขาว-น้ำเงิน
6.ส้ม
7.ขาว-น้ำตาล
8.น้ำตาล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.