ลักษณะงานเดินสายแลน ที่ พระราม 2
 • เดินสายแลน
 • เดินสายแลนในโรงงาน
 • แก้ไขระบบแลนมีปัญหา
 • แก้ไขระบบเดิมที่ไม่เสถียร
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งค่าสายแลน ไม่ถูกต้อง
 • เสียบสาย lan แล้วเข้าเน็ตไม่ได้
 • เล่นเน็ตไม่ได้ ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
 • เสียบสาย lan แล้วเข้าเน็ตไม่ได้ win7
 • เสียบ สาย แลน แล้ว ไฟ ไม่ ติด
 • เสียบสายแลนแล้วขึ้นเครื่องหมายตกใจ
 • เสียบสาย lan แล้วเข้าเน็ตไม่ได้ win10
 • เสียบสาย lan แล้วเข้าเน็ตไม่ได้ win8
 • ลูกค้าต้องแก้ไขระบบแลนเองทุกวัน จึงได้แจ้งให้ทางเราเข้าไปช่วยดูว่าระบบทำไมจึงมีปัญหา
วิธีแก้

ทำการไล่ระบบแลนใหม่ แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดของระบบ

ตรวจสอบ

ทำการตรวสสอบการใช้งาน ไม่พบความผิดพลาดอีก ปิดงาน!!