UPS คืออะไร?

UPS ย่อมาจาก “Uninterruptible power supply” เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมใช้ในการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ เสียหาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ไฟตก ไฟกระจาก หรือไฟเกิน เป็นต้น เอาง่ายๆ UPS ก็คือแบตเตอรี่ที่ประกอบกันหลายๆ ก้อนนั้นเอง โดยพลังงานที่ UPS จ่ายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น จะใช้ได้นาน หรือสั้นนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุก เป็นต้น

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอย่าง UPS จะมีขนาดในเก็บพลังงานไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าเพียงพอกับจำนวนเวลาที่ต้องการสำรองไฟฟ้าหรือไม่

หลักการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้าจะรับไฟฟ้า เช่น 220 โวลต์ หรืออื่น ๆ เป็นต้น แล้วจะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไปยังคอมพิวเตอร์ พร้อมเก็บสำรองส่วนหนึ่งไว้ด้วย ทุกครั้งมีเครื่องสำรองไฟเสียบไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ มันจะชาร์ตไฟสำรอง พร้อมจ่ายไฟฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเมื่อเกิดไฟดับ ไฟตก หรือไฟกระชาก ไม่ต้องกังวลภัยที่จะเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างแน่นอน

ส่วนประกอบของเครื่องสำรองไฟฟ้า

ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง
ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อทำให้อุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ใช้งานได้

แบตเตอรี่
จะใช้เก็บไฟฟ้าที่ได้ทำการแปลงเป้นไฟฟ้ากระแสตรงเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น ไฟดับ ไฟตก เป็นต้น

ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
จะทำหน้าที่ในการปรับระดับของกระแสไฟฟ้าให้คงที่ และปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS

สามารถสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่าง ไฟดับ ไฟตก เป็นต้น
ช่วยป้องกันไฟฟ้าอาจจะเกิน และสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้
ป้องกันสัญญาณรบกวนให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป้นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.