CPU หรือ ซีพียู เป็นหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ หรือเรียกได้ว่าเป็นสมองของคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ เนื่องจาก CPU นั้นมีที่ประมวลผลของคำสั่ง แล้วทำการแสดงผลออกมาทางอุปกรณ์แสดงผล (Output) ต่างๆ แต่เมื่อเราต้องการที่จะเลือกซื้อ CPU มาใช้งาน ต้องพิจารณาในเรื่องใดบ้าง วันนี้ผมจึงนำข้อที่ควรพิจารณา หรือข้อคำนึงในการเลือก CPU มาฝากคุณผู้อ่านทุกคนครับ ว่าแล้วก็ตามกันไปได้เลย

สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อ CPU คือ ความเร็วของ CPU ซึ่งมีหน่วยในการวัดเป็น เฮิรตซ์ (Hz) โดยที่ความเร็ว 1 Hz หมายถึง การทำงานของ CPU 1 ครั้งในช่วงเวลา 1 วินาที เช่น ถ้า CPU ที่มีความเร็ว 2 GHz ก็หมายความว่าในเวลา 1 วินาที เจ้า CPU จะสามารถทำงานได้ 2,000,000,000 ครั้งนั่นเอง อย่างที่สองในการดู CPU คือ ความเร็วของบัส ซึ่งก็คือ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง CPU กับชิปเซต ซึ่งในปกติ ถ้า CPU ยิ่งมีความเร็วบัสสูงๆ จะสามารถช่วยให้การทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ จำนวนคอร์ของ CPU คอร์ คือ แกนหน่วยประมวลผลครับ เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถเพิ่มความเร็วให้ไวมากขึ้นไปได้มากกว่านี้ได้ จึงต้องทำการเพิ่มจำนวนคอร์ขึ้นมาแทน เพื่อช่วยในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการกินไฟที่มากขึ้นนิดหน่อยครับผม

CPU เป็นส่วนประกอบสำคัญชิ้นหนึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงต้องค่อยๆตัดสินใจเลือกใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของเรา เนื่องจาก CPU ยังมีราคาที่สูงในระดับหนึ่ง ในการติดตั้งแต่ละครั้ง จึงต้องควรคิดให้รอบคอบเสียก่อนที่จะตัดสินใจนะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here