หลายคนที่เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ย่อมเคยเห็นสัญลักษณ์ที่ติดตรงอุปกรณ์ไว้ไฟฟ้าที่เขียนไว้ว่า “อันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งสายดิน” สำหรับใครที่สงสัยว่าสายดินคืออะไร สายดินคือ สายไฟที่ป้องกันผู้ใช้งานจากการโดนไฟฟ้าดูดโดยสายดินเป็นสายที่ครอบสายไฟส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อเกิดความผิดปกติของไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ารั่ว สายดินก็จะทำให้ไฟฟ้ารั่วลงดินทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้สายดินยังเป็นตัวนำทางของกระแสไฟฟ้าให้ไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยสายดินมีส่วนประกอบหลัก คือ สายดินและหลักดิน

ประโยชน์และความสำคัญของสายดิน

1.ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานโดนไฟดูดจากกระแสไฟฟ้าที่อาจรั่วมาจากเครื่องใช้ฟ้า เพราะถ้าหากสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าไหลผ่านโดยไม่มีสายดินอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

2.ตัดกระแสไฟฟ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันการชำรุดหรือเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ

3.เป็นตัวเสริมความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

 

ลักษณะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีสายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควรมีสายดินได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากวัตภุ

ที่เป็นโลหะ อาทิเช่น เครื่องซักผ้า เตารีด ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว

เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่สมควรจะติดตั้งสายดินเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชีวิตประจำวันบ่อยครั้ง

 

ลักษณะของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีสายดิน

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายดินเพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีสายไฟรั่วไหล ได้แก่ ทีวี หรือวิทยุ เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่แน่ใจในความปลอดภัยด้านการผลิต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here