สายควบ คือการนำสายไฟ 2 เส้น ขึ้นไปมาใช้ควบคู่กันเพื่อรองรับการใช้งานในระบบไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าในวงจรนั้นๆได้ทั้งหมด โดยการนำสายหลายสายมาต่อกันเป็นแนวขนานและนำปลายของแต่ละเฟสมาต่อกันเพื่อใช้งาน สายควบส่วนมากนิยมใช้ตั้งแต่ 2-4 เส้นขึ้นไป(ตามแรงดันของไฟฟ้า ยิ่งแรงดันไฟฟ้าสูงสายควบก็จะมีจำนวนมากยิ่งขึ้น)สำหรับสถานที่ ที่ต้องมีแรงดันไฟฟ้าสูงและมีสายควบหลายเส้น มักจะมีเครื่องกั้นสายเป็นที่กั้นสายควบแต่ละเส้น เพื่อความเป็นระเบียบและความสะดวกในการใช้งาน สายควบมักใช้กับสายเมนที่เดินจากหม้อแปลงไฟฟ้ามายังสวิตซ์ สายควบมีประโยชน์ในการลดความต้านทานของสาย

ข้อปฏิบัติของการใช้สายควบ

1.สายควบแต่ละสายที่นำมาใช้งานต้องมีความยาวเท่ากัน

2.ในกรณีที่จะใช้สายควบ ต้องใช้ตัวนำไฟฟ้าที่มี 50 sq ขึ้นไปเท่านั้น

3.นอกจากต้องใช้สายควบที่มีความยาวเท่ากันแล้ว สายควบทุกสายที่นำมาใช้งานต้องใช้ชนิดเดียวกันอีกด้วย ห้ามใช้คละชนิดกันเด็ดขาด

4.ในการติดตั้งสายควบ ต้องติดตั้งในลักษณะเดียวกันทุกเส้น

เช่น ติดตั้งบนดินเหมือนกันทุกเส้น เป็นต้น

ในการเลือกสายควบแต่ละชนิดควรคำนึงถึงพิกัดกระแสของสายไฟฟ้าด้วยซึ่งมีสองแบบ ได้แก่ โหลดต่อเนื่อง คือ ไฟฟ้าที่มีการใช้งานกันต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงขึ้นไปเป็นต้นและโหลดไม่ต่อเนื่อง คือ ไฟฟ้าที่มีการใช้งานต่อเนื่องไม่ถึง 3 โมง เพื่อเลือกใช้สายควบให้เหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.