1. พนักงานกี่คนที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค?
  2. คุณจะเพิ่มผู้ใช้มากขึ้นในอนาคตหรือไม่ หากเพิ่มจะเพิ่มเท่าไหร่?
  3. คุณจะใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใด? (T1, DSL เคเบิลโมเด็ม หรือ ไฟเบอร์ออฟติก)
  4. ให้ความสำคัญการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก ใช่หรือไม่?
  5. มีคนในบริษัทหรือบ้านที่สามารถดูแลรักษาระบบเครือข่าย หรือคุณจำเป็นจะต้องให้ IT มืออาชีพมาดูแลเป็นครั้งคราว?
  6. คุณสามารถจ้างไอทีมืออาชีพ รายเดือนได้หรือไม่?
  7. คุณต้องการให้พนักงานสามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันและทรัพยากรอื่น ๆ ได้ใช่หรือไม่ ?