เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เราควรทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านกันอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้คุณจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการซ่อมบำรุงเลยก็ตาม แต่ก็สามารถตรวจสอบเบื้องต้นกันได้ สำหรับวิธีจะมีดังนี้

 

1. ทำการทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้า โดยการปิดไฟทุกจุดภายในบ้านและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก จากนั้นให้ดูมิเตอร์ไฟที่เสาหน้าบ้านว่ายังหมุนอยู่หรือไม่ ถ้ายังหมุนอยู่แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมไปถึงเครื่องตัดกระแสไฟ

 

2. ตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ใช้ทั้งภายในบ้านและบริเวณด้านนอกที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีรอยเปื่อย กรอบหรือไม่ เพราะสายไฟเก่าๆ ที่ใช้มาเป็นเวลานานอาจเกิดการขาดเปื่อยยุ่ย หรือถูกสัตว์บางชนิดกัดแทะได้

 

3. ใช้ไขควงเช็คไฟตรวจจุดต่างๆ ที่น่าสงสัย เช่น ตามผนัง ฝ้าเพดาน โดยเฉพาะใต้ฝ้าถ้าเป็นไปได้ควรใช้บันไดปีนขึ้นแล้วส่องไฟฉายตรวจสอบดู ว่ามีน้ำหยดหรือไม่ เพราะจะเป็นสาเหตุทำให้สายไฟเกิดความชื้นขึ้นได้

 

4. ตรวจสอบแผงไฟ เต้ารับ คัทเอาท์ เบรคเกอร์ ว่ามีรอยแตกร้าวหรือไม่

 

5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นประจำ เช่น หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน พัดลม เครื่องซักผ้า โดยให้ดูว่าปลั๊กเสียบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สายไฟไม่มีรอยไหม้หรือละลาย ไม่ขาดยุ่ย รวมทั้งให้ใช้ไขควงเช็คไฟ ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยการแตะที่อุปกรณ์ขณะเสียบปลั๊กไฟใช้งาน ถ้าไขควงติดเป็นสีแดงแสดงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นมีไฟรั้ว

 

การตรวจสอบสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้ากันได้แล้ว