รับติดตั้ง SERVER

รับติดตั้ง SERVER บริการวางระบบติดตั้ง file server ออกแบบ ติดตั้ง Network กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน รับติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

42;20;246;269