ระบบโทรศัพท์ คือ อะไร?

PBX หมายถึง Private Branch Exchange ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ส่วนตัวที่ใช้ภายใน บริษัท ผู้ใช้ระบบโทรศัพท์ PBX แชร์หมายเลขภายนอกเพื่อทำโทรศัพท์ภายนอก PBX เชื่อมต่อโทรศัพท์ภายในภายในธุรกิจและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะหรือผู้ให้บริการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.