เครื่องสำรองไฟหรือ UPS มีชื่อเต็มๆ เป็นภาษาอังกฤษว่า Uninterruptible Power Supply ถ้าแปลตามตัวจะหมายถึงแหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่องนั่นเอง เพราะหน้าที่หลักของเครื่องสำรองไฟ (UPS) ก็คือการจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แม้ในเวลานั้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้า หรือเกิดแรงดันไฟฟ้าผิดปกติรวมไปถึงเกิดปัญหาไฟฟ้าดับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เครื่องสำรองไฟจะมีหน้าที่ปรับความดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต่อพ่วงกับเครื่อง สรุปง่ายๆ ก็คือมีหน้าที่ในการช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าผิดปกติมักจะเกิดจาก ไฟตก, ไฟรั่ว, ไฟเกิน, ไฟกระชาก และไฟดับ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ที่นิยมใช้เครื่องสำรองไฟและมักจะเกิดปัญหาเมื่อเกิดไฟดับก็อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ถ้าเกิดไฟดับหรือขาดช่วงอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้ จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสำรองไฟเข้าช่วย สำหรับขนาดของเครื่องสำรองไฟในปัจจุบันจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กสำหรับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวไปจนถึงขนาดที่มีความจุมากจนสามารถสำรองไฟให้กับข้อมูลทั้งตึกได้เลยทีเดียว

ซึ่งเครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่ใหญ่ที่สุดจะได้แก่ 46-megawatt Battery Electric Storage System (BESS) ตั้งอยู่ในแฟร์แบงค์ส์ รัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สามารถให้พลังงานได้ทั้งรัฐและชุมชนชนบทใกล้เคียงเมื่อเกิดไฟดับ ดังนั้นสำหรับใครที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา และมีข้อมูลสำคัญๆ อยู่ในเครื่อง การเลือกใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) สักเครื่องจัดว่าเป็นสิ่งจำเป็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.