สายไฟฟ้า แบ่ง ได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ ดังนี้

1.สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าประเภทนี้มักใช้งาน ตามบ้านเรือน และทนแรงดันไฟฟ้า

ได้ 300 โวลต์ ถึง 750 โวลต์ สายไฟแรงดันต่ำมีหลายชนิด ดังนี้

-สายไอวี

เป็นสายไฟแกนเดี่ยว ทนแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านเรือน แต่ห้ามใช้ฝังดินโดยตรง

-สายวีเอเอฟ

เป็นทั้งสายไฟแกนเดี่ยวและเเกนคู่ สามารถแทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300โวลต์ ใช้ในบ้าน ตัวนำไฟฟ้ามักจะมีฉนวนหุ้มกันความปลอดภัย

-สายทีเอชดับเบิ้ลยู

สายไฟแกนเดี่ยวสามารถทนเเรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์  การใช้งานคือ ใช้เดินในท่อฝังดินที่มีตัวป้องกันน้ำซึม เป็นที่นิยมใช้งานในโรงงาน

-สายเอ็นวายวาย

เป็นสายแกนเดี่ยวและแกนหลายสายเหมาะแก่การใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อสายลงดินโดยตรง

-สายวีซีที

เป็นสายไฟฟ้าหลายแกนที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 750 โวลต์ มีคุณสมบัติทนกรสั่นสะเทือนได้อย่างดี เหมาะแก่การใช้งานที่ต้องต่ออุปกรณ์ลงดินและแบบฝังดินโดยตรง

2.สายไฟฟ้าแรงดันสูง

สายไฟฟ้าแรงดันสูง เป็นตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่สามารถส่งพลังงานกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงตามเสาไฟฟ้า โดยส่วนมากสายไฟฟ้าแรงดันสูงจะตั้งออกห่างจากบ้านเรือน โดยสายไฟฟ้าแรงดันสูงมีสองประเภทใหญ่ๆ คือ

-สายเปลือย อาทิเช่น  สายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย AAC

สายอะลูมิเนียมผสมAAAC  สายอะลูมิเนียมแกนเหล็กACSC

– สายหุ้มฉนวน

สายหุ้มฉนวนเป็นสายหุ้มตัวนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้งาน โดยสายหุ้มฉนวนมีหลายชนิด ได้แก่ สาย Partial Insulated Cable (PIC) สาย Space Aerial Cable (SAC) สาย Preassembly Aerial Cable สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.