เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ เราควรมีการบำรุงรักษากันด้วยเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น การบำรุงรักษายังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้อีกด้วย โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าเราไม่ควรละเลยขั้นตอนนี้กันอย่างเด็ดขาด สำหรับสว่านไฟฟ้าก็เช่นกันหลังจากการใช้งานแล้วจะมีวิธีในการบำรุงรักษาดังนี้

 

1. เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยผ้าแห้ง จะเป็นวิธีช่วยลดความความเสียหายจากการใช้งานได้ โดยให้ทำความสะอาดตามส่วนที่เป็นซอกต่างๆ เพราะอาจจะมีเศษผงหรือเศษไม้เศษฝุ่นที่เกิดจากการเจาะมาติดอยู่ในกลไกต่างๆ ได้ ถ้าไม่เอาออกเวลานำไปใช้งานอีกครั้งมอเตอร์ของสว่านอาจเกิดการติดขัด ซึ่งอาจส่งผลให้มอเตอร์ไหม้และเกิดความเสียหายขึ้นได้

 

2. เมื่อเช็ดด้วยผ้าแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปควรถอดชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ออกมาเช็ดด้วยน้ำมันกันอีกครั้ง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเหล็กเพื่อเป็นการช่วยป้องกันการเกิดสนิม จากนั้นเก็บใส่กล่องไว้ตามเดิมให้เรียบร้อย และไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื่น เพราะอุปกรณ์อาจเกิดเป็นสนิมได้เช่นกัน

 

3. นำอุปกรณ์ออกมาตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้งาน เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย และถ้าเกิดความเสียหายก็ควรส่งซ่อมโดยทันทีและไม่ควรทำการซ่อมด้วยตัวเองถ้าเราไม่มีความรู้ในด้านนี้ดีพอ

 

จัดได้ว่าการบำรุงรักษาอุปกรณ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะสามารถยืดอายุการใช้งานและยังทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกันอีกด้วย