น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิของเราจริงๆ ประโยชน์ของน้ำสามารถใช้ได้ทุกด้านเลย ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภค บริโภค ทำให้บ้านทุกหลังต้องมีน้ำใช้ ต้องวางระบบประปาเพื่อการใช้น้ำให้ดี สะดวก แข็งแรง ดังนั้น ท่อจึงเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมิใช่น้อย กล่าวคือ เป็นอุปกรณ์ลำเลียงน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ เป็นอุปกรณ์ระบายน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้ว และใช้เป็นท่อทางในการระบายอากาศในระบบปรับอากาศและระบบบำบัด

ชนิดท่อประปา ที่นิยมใช้ในครัวเรือน

       ท่อเหล็กกล้า  มีทั้งชนิดอาบสังกะสี และไม่อาบสังกะสี ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยท่อเหล็กที่อาบสังกะสีจะใช้เป็นท่อจ่ายน้ำภายในบ้าน ส่วนท่อเหล็กที่ไม่อาบสังกะสี หรือเรียกว่า “ท่อเหล็กดำ” นั้น ส่วนใหญ่ใช้เป็นท่อไอน้ำและท่อทำความอบอุ่นภายในบ้านที่ใช้ระบบน้ำร้อน

       ท่อทองแดง เป็นท่อที่นิยมใช้กันมาก ในระบบประปา โดยเฉพาะในระบบน้ำร้อน เนื่องจากท่อชนิดนี้นำความร้อนได้ดี มีน้ำหนักเบา ต่อง่ายและทนทานต่อการสสึกกร่อน มี 3 ขนาด ดังนี้

K (สีเขียว) ท่อทองแดงชนิดหนาที่สุดเหมาะกับงานหนัก

L (สีน้ำเงิน) ชนิดหนาปานกลาง ใช้งานกันมากในงานประปา

M (สีแดง) เป็นท่อชนิดบาง ใช้เป็นท่อจ่ายน้ำในระบบประปาบนพื้นดิน

       ท่อพลาสติก เป็นท่อที่นิยมใช้กันมาก ทั้งในระบบระบายน้ำ ระบายอากาศ และระบบจ่ายน้ำ ยังสามารถเป็นท่อเดินสายไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า มี 3 สี ดังนี้

สีฟ้า  ใช้งานประปา งานส่งน้ำซึ่งมีความดันสูง

สีเหลือง ใช้สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

สีเทา ใช้สำหรับงานส่งน้ำทางด้านการเกษตร งานระบายน้ำ และใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here