อุปกรณ์ช่าง หรือเครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์สำคัญออย่างยิ่งสำหรับงานซ่อม งานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะชำรุดได้ ถ้าไม่ดูแลเก็บรักษาให้ดี

 • ประแจ จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
  • ประแจแป๊ป
  • ประแจปากตาย และประแจปากพิเศษ

ประแจจะใช้สำหรับงานที่ต้องการยึด ขันนอต ขันสกรู หรือสลักเกลียว

วิธีการเก็บ และดูแลรักษา

 1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ประแจตอกแทนค้อน
 2. ควรเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์หลังเลิกใช้งาน
 3. ไม่ควรใช้ใช้ประแจขนาดใหญ่เพื่อขันนอต หรือสกรูที่เล็กกว่า
 4. เก็บในกล่องให้เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการใช้งานครั้งต่อไป
 • ไขควง จะใช้สำหรับงานที่ต้องการแรงเพื่อบิดไปยังส่วนปลาย ซึ่งจะผลิตมาจากโลหะมีลักษณะเหลี่ยมที่ปลาย โดยจะสอดไปยังรูของสกรู โดยปาก หรือปลายของไขควงจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบปาก 4 แฉก และแบบปากแบน

วิธีการเก็บ และดูแลรักษา

 1. ควรใช้งานให้ตรงกับรูปแบบของนอต หรือสกรู
 2. หมั่นเช็ดไขควง ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน เช่น ทำความสะอาดบริเวณปลายของไขควง เป็นต้น
 • คีม เป็นเครื่องมือช่างอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับ จับ หรือจะตัดพวกลวด สายไฟ หรืออาจจะเป็นท่อขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะใช้ในการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น คีมจะมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ คีมปากแบน คีมปากขยาย คีมตัด เป็นต้น

วิธีการเก็บ และดูแลรักษา

 1. ควรใช้งานให้ตรงกับประเภทของงาน
 2. หลีกเลี่ยงในการบีบคีมหนักเกินไป อาจจะทำให้คีมได้รับความเสียหายได้
 3. หลีกเลี่ยงที่จะนำคีมในการใช้งานแทนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ค้อน เป็นต้น
 4. ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้งาน เพื่อพร้อมในการใช้งานครั้งต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here