การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของเราทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว เพราะคอมพิวเตอร์ที่พวกเราต้องใช้งานนั้น มีความจำเป็นอย่างมากต่อการใช้งานในหลายๆด้าน ถ้าหากเราไม่หมั่นดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ไว้บ้างนั้น คอมพิวเตอร์ก็คงจะระบบพังในเร็ววันเพราะปราศจากการดูแลอย่างมากด้วยเช่นกัน แล้วแบบนี้เราจะปล่อยให้คอมพิวเตอร์ของรักของหวงของเรา เสียไปต่อไปหน้าต่อตาแบบนั้นได้อย่างไร เราเลยจะต้องหาวิธีมาป้องกันเอาไว้ให้ได้ก่อนนั่นเอง นั่นก็คือการหาโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด และเราขอเสนอ Advance System Care คือโปรแกรมที่มีความพิเศษอย่างมากเช่นกัน

โปรแกรม Advance System Care เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถหลายด้าน อย่างเช่น ระบบการจัดเรียง Registry ที่มันไม่เข้าที่เข้าทางให้เป็นระเบียบ หรือกระทั่งการปรับค่าของ Registry ซึ่งเป็นค่าของหน่วยความจำของเครื่อง ส่วนใดที่ไม่เข้าที่เรียบร้อย หรือมีอาการผิดปกติ โปรแกรมนี้จะทำการแก้ไขให้โดยตรง และยังมีระบบการสแกนหาความผิดปกติส่วนหนึ่งที่เกิดจากการที่ HDD ของเราทำงานอย่างปกติอีกด้วยนั่นเอง และถ้าหากเจอ โปรแกรมจะทำการ Fix ให้เองโดยอัตโนมัติเลยนั่นเอง

ความสามารถที่โดดเด่นอีกอย่างที่เราไม่สามารถมองข้ามได้เลยก็คือ ความสามารถในการ Clean แรมว่าเราใช้มันในการประมวลผลอะไรไปบ้าง ซึ่งการคลีนแรมนั้นเป็นการฟื้นความสามารถให้แรมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะถ้าหากปล่อยให้เครื่องนั้น กิน process หรือกินแรมมากเกินไปในการประมวลผลนั่นนี่ ไม่นาน แรมก็คงจะเสี่ยไปตามระเบียบ โปรแกรมนี้ทำได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.