คู่สีสายโทรศัพท์ 50 คู่สาย

1 สีฟ้า/สีขาว
2 ส้ม/ขาว
3 สีเขียว/ขาว
4 สีน้ำตาล/ขาว
5 เทา/ขาว
 

สีแดง

6 ฟ้า/แดง
7 สีส้ม/แดง
8 สีเขียว/สีแดง
9 สีน้ำตาล/สีแดง
10 เทา/สีแดง
 

สีดำ

11 สีฟ้า/สีดำ
12 สีส้ม/สีดำ
13 สีเขียว/สีดำ
14 สีน้ำตาล/สีดำ
15 เทา/สีดำ
 

สีเหลือง

16 สีฟ้า/สีเหลือง
17 ส้ม/สีเหลือง
18 สีเขียว/เหลือง
19 สีน้ำตาล/สีเหลือง
20 เทา/สีเหลือง
 

สีม่วง

21 สีฟ้า/สีม่วง
22 ส้ม/สีม่วง
23 สีเขียว/สีม่วง
24 สีน้ำตาล/สีม่วง
25 เทา/สีม่วง
 

สีขาว

26 สีขาว/น้ำเงิน
27 สีขาว/ส้ม
28 สีขาว/สีเขียว
29 ขาว/น้ำตาล
30 สีขาว/เทา
 

สีแดง

31 สีแดง/สีฟ้า
32 สีแดง/ส้ม
33 สีแดง/สีเขียว
34 สีแดง/สีน้ำตาล
35 สีแดง/เทา
 

สีดำ

36 สีดำ/น้ำเงิน
37 สีดำ/ส้ม
38 สีดำ/เขียว
39 สีดำ/น้ำตาล
40 สีดำ/เทา
 

สีเหลือง

41 สีเหลือง/น้ำเงิน
42 สีเหลือง/ส้ม
43 เหลือง/เขียว
44 สีเหลือง/น้ำตาล
45 สีเหลือง/เทา
 

สีม่วง

46 สีม่วง/น้ำเงิน
47 สีม่วง/ส้ม
48 สีม่วง/เขียว
49 สีม่วง/น้ำตาล
50 สีม่วง/เทา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.