ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อทุกอาชีพ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้การทำงาน และการสื่อสารง่ายขึ้นแล้วยังเป็นหนึ่งเครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหาทรัพยากรแรงงานที่ขาดแคลนอีกด้วย แล้วรู้หรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณก็ต่างมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกเครื่องต้องมีอยู่ 5 ประการสำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. การทำงานด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (electronic Machine) คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถประมวลผลได้ เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะถูกแปลงในรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้
  2. การทำงานด้วยความเร็วสูง (Speed) การทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้การดำเนินการต่างๆสามารถทำได้อย่างรวดเร็วได้มากกว่าพันล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที
  3. ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliabillity) คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์เขียนคำสั่งในรูปของโปรแกรม เมื่อผู้ใช้ป้อนคำสั่งและชุดคำสั่งมีความถูกต้อง คอมพิวเตอร์จะประมวลผลลัพธ์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้
  4. การเก็บข้อมูลในปริมาณมาก (Storage) ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจจุบันจะมีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองที่สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งล้านตัวอักษร
  5. การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล (Communication) คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการติดต่อไปยังเครื่องคอมอื่นๆ และสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าระบบเดี่ยว เช่น การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง หรือที่เรียกว่า Remote Computer

 

จากคุณสมบัติที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์มีความสามารถบางอย่างที่มนุษย์อย่างเราก็ไม่สามารทำได้ หรือหากทำได้ก็อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่ประมวลผลแม่นยำเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำงานโดยมีมนุษย์เป็นผู้สั่งการ จึงทำให้งานที่น่าเบื่อและยุ่งยาก สะดวกสบายและง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.