คอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นิยมใช้กันมากที่สุด จากที่การสังเกตมนุษย์เรา ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุดรองจากโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ คืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โดยการควบคุมจากมนุษย์ โดยการเก็บข้อมูลต่างๆ การประมวลข้อมูล แผนที่ หรือ ตัวเลข ตัวอักษร ที่อยู่ภายใต้ระบบที่เรียกว่า โปรแกรม

การทำงานของคอม มีระบบพื้นฐานของในตัวเครื่องที่แบ่งออกมาได้ 4 อย่าง  คือ

การรับข้อมูลคำสั่ง คือ การทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกตัว จะต้องมีคำสั่งแน่นอน มาจาก คีบอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก เป็นต้น พวกนี้มีหน้าที่เท่านี้จริงๆ แต่ความสำคัญของมันคือ การควบคุมการเปิด-ปิด การทำงานของโปรแกรมต่างๆท

การเก็บข้อมูล  คอมพิวเตอร์ทุกตัว ที่มีอุปกรณ์ทำหน้าที่ในตัวเครื่อง จะมีความจำเป็นหลัก โดยตัวการรับข้อมูลเรียกมันว่า ฮาร์ดดิสก์  ที่รอคำสั่งก่อนรับข้อมูลจาก  คีบอร์ด หรือ เมาส์ เป็นต้น

การประมวลผล คือการแสดงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์สู่หน้าจอเป็นภาพ อุปกรณ์ตัวนี้เรียกมันว่า CPU เป็นส่วนสำคัญมาก เปรียบเสมื่อนหัวใจของคอมพิวเตอร์ได้เลย หน้าที่ของซีพียูคือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในตัวเครื่อง

การแสดงผลลัพธ์ คือ การแสดงผลการทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น รูปภาพจากจอภาพ เสียงจากลำโพงหรือหูฟัง หรือการพิมพ์ตัวอักษรตัวเลขหรือภาพสู่กระดาษ เป็นต้น

ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าและการเปลียนแปลงสนามแม่เหล็กจากปลายแขนของหัวอ่าน ส่วนภายในฮาร์ดดิสก์จะมีแผ่นเหล็กเป็นรูปแบนกลม  และยึดติดกับมอเตอร์ที่มีความเร็วหมุนมาก ในการแสดงผลการเก็บข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ ส่วนประกอบของมัน แบ่งออกเป็น 5 อย่าง  คือ หัวอ่าน แขนหัวอ่าน จานแม่เหล็ก มอเตอร์การหมุน และ เคส หากเกิดขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแน่นอน การทำงานของฮาร์ดดิสก์จะไม่ตอบสนอง ส่งผลถึงคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ฮาร์ดดิสก์เปรียบเหมือนสมอง ขาดสมองขาดความจำคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมต่างๆได้ ฉะนั้น ความจำเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ยิ่งมีความจุของฮาร์ดดิสก์มีมากเท่าไหร่ คุณภาพของคอมพิวเตอร์จะเก็บของมูลได้มาก จากประสิทธิภาพของคำว่า  (Hard disk)

ส่วน ซีพียู (CPU) คือหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล การทำงานของมันจะประสานการกับฮาร์ดดิสก์ เมื่อ CPU อ่านคำสั่งจากหน่วยความจำ เกิดการทำงานการแสดงผลของโปรแกรมนั้นๆที่มีระบบการทำงานของมันอยู่แล้ว แล้วถ้าเกิดขาด CPU แน่นอน เครื่องคอมพิวเตอร์จะไร้ประสิทธิภาพ เพราะขาดหัวใจหลัก ฉะนั้นแล้ว อุปกรณ์นี้สำคัญที่สุดในคอมพิวเตอร์ การประมวลช้าหรือเร็ว อยู่ที่รุ่นของ CPU เท่านั้น