สมัยก่อนครูใช้แค่ชอล์กกับกระดานดำ ก็สามารถสอนเด็กทั้งโรงเรียนได้แบบสบายๆ แล้ว แต่ปัจจุบันนี้เป็นยุคเทคโนโลยีล่ำสมัยเหลือเกิน ทำให้การสอนของครูแบบสมัยก่อนเดิมๆ อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับนักเรียนยุคนี้ ดังนั้น ครูจึงควรใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอน เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและยังสามารถเก็บข้อมูล เนื้อหา บทเรียนสอนได้นานยิ่งขึ้น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับครู ที่จะช่วยให้การสอนน่าสนใจ เพิ่มช่องทางการสอนและสะดวกในการใช้งานอีกด้วย

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ อะไร ?

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) คือ การนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนนำไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ นั่นเองค่ะ

ในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนำเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนให้นักเรียนทราบทันที ด้วยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการจัดลำดับความยากง่าย วิธีการสอน กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนค่ะ

บทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอน

บทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์การสอน (Computer Instruction Package :CI Package)  หมายถึง บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นในลักษณะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package Software) นำไปสอนเนื้อหาใหม่ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนบทเรียนหรือ นำเสนอบทเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ ตามระดับความรู้ความสามารถของตนเองค่ะ

น่าสนใจทีเดียว สำหรับการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะทำให้การเรียนหนังสือของนักเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้วยกราฟิก รูปภาพ เสียง วิดีโอต่างๆ จะทำให้เกิดความดึงดูดใจกับนักเรียนและเกิดการเรียนได้ด้วยตัวเอง อย่างแน่นอนค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.