หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิดนั้นจะมีหน่วยความจำอยู่ 2 แบบ อยู่ภายใน คือ ROM และ RAM โดยหน่วยความจำทั้งสองนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของลักษณะการทำงานเป็นหลัก ดังนี้

Rom เป็นหน่วยความจำ มีหน้าที่บันทึกข้อมูลแบบตายตัวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยง แต่ข้อมูลก็ยังอยู่ครบไม่หายไป หรือเรียกได้ว่ารอมเป็นหน่วยความจำถาวร ที่เก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ได้แม้ว่าจะไม่มีประจุไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง จุดประสงค์หลักของรอมคือการเก็บข้อมูลสำคัญไว้ เพื่อป้องกันการถูกเล่นงานจากไวรัส ประเภทของรอมมีดังนี้

  1. PROM คือ หน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกได้
  2. EPROM คือ หน่วยความจำที่สามารถลบข้อมูลหรือโปรแกรมใหม่ได้ หน่วยความจำนี้แบ่งย่อยได้อีก   2ประเภท คือ “UV PROM และ EEPROM”
  3. EEPROM คือ หน่วยความจำที่อ่านอย่างเดียวแต่สามารถลบข้อมูลทิ้งได้

Ram เป็นหน่วยความจำที่เปรียบเสมือนสมุดจดบันทึกความจำ สามารถขยายความจุได้มาก แต่ข้อมูลจะหายไปเมื่อปิดเครื่องหรือไฟดับลง Ram จึงสามารถบันทึกข้อมูลได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น กล่าวคืเมื่อมีกระแสไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตัวแรมจะสามารถทำหน้าที่ได้หากไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงข้อมูลที่เก็บไว้จะหายไปทันที(ปัจจุบันมักเก็บข้อมูลบิตในรูปของประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ) ซึ่งหน่วยความจำแรมทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ โดยหน่วยความจำหลักแรมแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

  1. Input Storage Area มีหน้าที่เก็บข้อมูลนำเข้าเพื่อรอประมวลผล
  2. Working Storage Area มีหน้าที่เก็บข้อมูลระหว่างประมวลผล
  3. Output Storage Area มีหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
  4. Program Storage Area มีหน้าที่ก็บชุดคำสั่ง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.