เราเตอร์ไร้สายจำนวนมากแสดงการอ้างอิงถึง LAN หรือ WAN เหล่านี้หมายถึงเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายบริเวณกว้างตามลำดับโดยหลังมักเป็นคำพ้องสำหรับอินเทอร์เน็ต ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ควรสับสนกับ WLAN ซึ่งเป็นเครือข่ายไร้สายในพื้นที่

แลน

เครือข่ายท้องถิ่นเป็นเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอยู่ในตำแหน่งทั่วไปเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจหมายถึงทุกอย่างในสำนักงานหรืออาคารเดียวกันหรือในกลุ่มอาคารใกล้เคียง ที่สำคัญคือคอมพิวเตอร์เหล่านี้มักจะเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลเดียวสายเล็ก ๆ เช่น สายแลน ไฟเบอร์ หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในท้องถิ่น การตั้งค่านี้หมายความว่าเครือข่ายมีแนวโน้มที่จะมีความเร็วในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

WAN

เครือข่ายบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ใหญ่กว่าเครือข่ายท้องถิ่นซึ่งอาจอยู่ในเมืองภูมิภาคประเทศหรือทั่วโลก แม้ว่าจะไม่มีจุดตัดที่แม่นยำระหว่าง LAN และ WAN แต่ WAN มักใช้สายเคเบิล “external” เช่นเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายใยแก้วนำแสงของ บริษัท เคเบิล ซึ่งแตกต่างจาก LAN และ WAN มักเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยองค์กรอื่นต่อบุคคลและองค์กรที่ใช้เครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อมูล โดยปกติ WAN จะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลช้ากว่า LAN WAN ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปยัง LAN ในการถ่ายโอนและกำหนดเส้นทางข้อมูลแม้ว่าผู้ใช้สามัญที่ไม่ใช่ผู้ดูแลด้านเทคนิคจะไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้

สรุป แลน ใช้ในองกรค์ ส่วน wan เป็นจุดเชื่อมต่อที่มาจากนอกองกรค์ เช่น true tot 3bb ais cat เป็นต้น

เราเตอร์แบบไร้สาย

ในบริบทของเราเตอร์ไร้สาย WAN ที่เป็นปัญหาอยู่เกือบทุกตัวของอินเทอร์เน็ต เราเตอร์อาจมีพอร์ต LAN อย่างน้อยหนึ่งพอร์ต(ส่วนใหญ่จะมี 4 port) ที่ผู้ใช้เสียบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เราเตอร์จะมีพอร์ต WAN ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับโมเด็มหรือต่อโดยตรงกับโทรศัพท์หรือสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แม้ว่าเราเตอร์เกือบทั้งหมดมีพอร์ต WAN บางแห่งอาจใช้ป้ายกำกับอื่นเช่น “อินเทอร์เน็ต” เราเตอร์เพียงรายเดียวที่ไม่มีพอร์ตดังกล่าวจะเป็นอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเพื่อแชร์ข้อมูล แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตัวอย่างเช่นถ้าข้อมูลเป็นความลับและผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

WLAN

คำว่า WAN อาจสับสนกับ WLAN หรือเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ WLAN เป็น LAN ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย (เกือบตลอดเวลา Wi-Fi) เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บางอย่างหรือทั้งหมดเข้ากับเราเตอร์และหันไปหากันและกันและอินเทอร์เน็ต เราเตอร์ไร้สายทั้งหมดสนับสนุนการตั้งค่า WLAN แม้ว่าหลายคนสามารถอนุญาตให้อุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลได้เช่นกัน

สรุป wan คือ เครื่องข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างเมือง ส่วน wlan เป็นเพียงแค่ไวไฟเท่านั้น อย่าจำสับสนกันนะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.