โมเด็ม (Modems) จัดเป็นอุปกรณ์ไอทีประเภทหนึ่งที่ใช้ในการส่งสัญญาณอินเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือให้สามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตได้ แต่โมเด็มจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการต่อเข้ากับสายโทรศัพท์ที่มีการปล่อยสัญญาณผ่านโมเด็มและทำการแปรงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลหรือที่เราเรียกกันว่าสัญญาณไวไฟส่งไปยังเครื่องมือต่างๆ หรืออาจจะส่งผ่านสายที่เชื่อมต่อระหว่างโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้

 

การเชื่อมต่อผ่านสายที่เราเรียกกันว่าสายแลนจะช่วยให้คลื่นสัญญาณเสถียรกว่าสัญญาณไวไฟ ทำให้คุณสามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุด แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่มีสายจะดูเกะกะและรก ทำให้ผู้คนสนใจที่จะเชื่อมต่อโดยใช้เป็นสัญญาณไวไฟกันมากกว่า ซึ่งก็มีการพัฒนาระบบสัญญาณกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สัญญาณไม่เกิดสะดุดในขณะเชื่อมต่อ ที่เราจะได้ยินกันในปัจจุบัน เช่น การส่งสัญญาณไฟเบอร์หรือใยแก้วนำแสง เป็นต้น

 

สำหรับชื่อของ โมเด็ม(Modems) จะมาจาก modulate และ demodulate รวมกัน มีความหมายว่า กระบวนการแปลงข้อมูลข่าวสารด้วยระบบดิจิตอลให้เป็นรูปสัญญาณอนาล็อกแล้วแปลงสัญญาณกลับมาเป็นดิจิตอลอีกครั้ง แต่หลักการทำงานหรือความคมชัดของสัญญาณบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าโมเด็มตัวนั้นผลิตออกมาได้มาตรฐานหรือไม่ นอกจากนี้คุณสมบัติของโมเด็มแต่ละตัวก็เป็นตัวแปลในการรับส่งสัญญาณเช่นเดียวกัน ดังนั้นอันดับแรกคุณควรดูความต้องการในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในบ้าน สำนักงาน หรือภายในองค์กรของคุณก่อนว่ามีความต้องการใช้มากน้อยแค่ไหน แล้วจึงค่อยตัดสินใจในการเลือกซื้อโมเด็มกันอีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค