ปั้มน้ำจัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่หลายบ้านมีไว้ใช้งาน เพื่อให้ช่วยดึงน้ำได้อย่างสม่ำเสมอแม้แต่ในวันที่น้ำประปาไหลอ่อน ปั้มที่นิยมใช้ในบ้านจะเป็นปั้มแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ ปั๊มมีถังแรงดันอากาศ และ ปั๊มแรงดันคงที่ เหตุผลที่ปั้มน้ำแบบนี้เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านก็เพราะว่า

 

1. ทันที่ที่เราเปิดก๊อกน้ำปั้มจะทำงานทันที พอเลิกใช้น้ำหรือปิดก๊อกปั้มก็จะหยุดทำงานทันทีเช่นกัน

 

2. ปั้มน้ำอัตโนมัติจะมีหลายขนาดให้เลือก ให้พิจารณาจากจำนวนการใช้งานของบ้านแต่ละหลัง โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดตั้งแต่ 100-400 วัตต์ โดยขนาด 100 – 150 วัตต์ จะเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไป แต่ถ้าเป็นบ้านที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายคนก็ควรเพิ่มกำลังวัตต์ของปั้มน้ำตามสมาชิกไปด้วย เพราะถ้าสมาชิกหลายคนแต่ใช้ปั้มที่มีกำลังวัตต์ไม่มากถ้าจังหวะที่ใช้น้ำพร้อมๆ กัน อาจส่งผลให้ปั้มน้ำทำงานเกินกำลังและเครื่องร้อนจะเป็นสาเหตุทำให้วงจรภายในเกิดไหม้และเสียหายขึ้นได้

 

3. ปั้มน้ำแต่ละยี่ห้อจะมีมาตรฐานในการผลิตแตกต่างกัน รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ดังนั้นถ้ามีงบประมาณมากก็ควรเลือกยี่ห้อที่มีการผลิตได้มาตรฐาน ถึงจะแพงกว่าสักหน่อยแต่คุณก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นด้วยเช่นกัน

 

นอกจากการเลือกซื้อแล้วการติดตั้งปั้มน้ำและต่อระบบน้ำประปาเพื่อใช้งานก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน ทุกขั้นตอนควรทำด้วยช่างที่มีความชำนาญ ก็จะช่วยให้คุณซื้อปั้มมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ทำให้เปลื้องค่ากระแสไฟฟ้ามากจนเกินไปอีกด้วย