ข้อดีของ wi-fi

       การสื่อสารบนมาตรฐาน Wi-fi หรือการสื่อสารแบบไร้สายบนเทคโนโลยี 802.11 มีจุดเด่นตรงการรับส่งข้อมูลที่สามารถทำได้รวดเร็ว และเหมาะกับการสร้างเครือข่ายสำหรับเชื่อมคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถทำงานได้บนมาตรฐานเดียวกันเข้าด้วยกัน การเชื่อมต่อแบบ Wi-fi มีข้อดีดังนี้

  1. การเชื่อมต่อแบบ Wi-fi ช่วยให้มีความคล่องตัวสูง (mobility improves productivity & service) ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทำการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในระยะการรับส่งข้อมูลเราก็จะไม่พลาดการติดต่อ
  2. การเชื่อมต่อแบบ Wi-fi สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว (installation speed and simplicity) เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาไปกับการติดตั้งสายเคเบิลหรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อให้ยุ่งยาก
  3. การเชื่อมต่อแบบ Wi-fi ช่วยให้การขยายระบบเครือข่ายสามารถทำได้ง่าย (installation flexibility) เนื่องจากรองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก
  4. การเชื่อมต่อแบบ Wi-fi ช่วยลดค่าใช้จ่าย (reduced cost- of-ownership) ในการเดินระบบเครือข่ายซึ่งปกติแล้วการเชื่อมโยงเครือข่ายนั้นจำเป็นต้องใช้สายนำสัญญาณในการเชื่อมโยงเครือข่ายและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณ สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-fi จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษาเนื่องจากไม่มีการใช้สายนำสัญญาณ
  5. 5. การเชื่อมต่อแบบ Wi-fi ช่วยให้องค์การสามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อเครือข่าย (scalability) ในด้านของขนาดหรือจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม รวมถึงการโยกย้ายตำแหน่งการงานของอุปกรณ์ระหว่างจุดต่อจุดก็สามารถทำได้ง่าย

นอกจากข้อดีที่กล่าวมาข้างต้น การเชื่อมต่อแบบ Wi-fi ก็มีข้อเสียเช่นกัน เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายเป็นการเปิดกว้างของเครือข่าย ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของเราได้ จึงเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมข้อมูลได้ง่ายกว่าการเชื่อมต่อแบบเครือข่าย LAN ทั่วไป เพราะการเชื่อมต่อแบบ LAN เป็นการใช้สายเชื่อมต่อด้วยวิธีทางกายภาพ และมีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมพอร์ตเชื่อมต่อได้ตามความต้องการ ส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่เฉพาะในองค์กรหรือเครือข่ายที่มีการเปิดใช้เป็นสาธารณะ ผู้บุกรุกไม่จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อทางกายภาพก็สามารถเข้ามาแฮ็ค ข้อมูลได้ หากการทำงานของระบบไม่มีการเข้ารหัสป้องกันไว้ ดังนั้นการใช้งานแบบ Wi-fi จึงต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจารกรรมข้อมูลได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีการนำความสามารถของมาตรฐาน IEEE 802.11 มาใช้ในการจํากัดการติดต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องกันอย่างแพร่หลายขึ้น