ข้อดีของสายแลน

สายแลน คืออะไร? มีประโยชน์หรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไร? เป็นคำถามที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์บางท่านอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้สายแลนในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต อาจมีหลายท่านเคยได้ยินว่าหากต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่เสถียรให้ใช้สายแลนในการเชื่อมต่อ เป็นคำกล่าวที่เป็นความจริง เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง โดยใช้สายแลนในการรับส่งข้อมูล

สายแลน (Lan Cable) คือสายนำสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switch หรือ Hub  การใช้สายแลนต่อโมเด็มเราเตอร์โดยตรงเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือการใช้สายแลนในเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันสายแลนที่นิยมใช้กันมากคือแบบ UTP (UNSHIELD TWISTED PAIR) คือ สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม ส่วนหัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายแลนเรียกว่า RJ45 สามารถแบ่งประเภทของสาย UTP  ตามความเร็วของการรับส่งข้อมูลดังนี้

  1. UTP CAT5 คือ สายแลน ที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 100 Mbps (ไม่เป็นที่นิยมใช้แล้ว)
    2. UTP CAT5e คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1 Gpbs เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
    3. UTP CAT6 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs BANWIDTH อยู่ที่ 250MHz
    4. UTP CAT7 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs BANWIDTH อยู่ที่ 600MHz

สายแลนแบบ UTP เป็นสายแลนที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป มีลักษณะคล้ายสายโทรศัพท์แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใช้สำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้สื่อสารบนระบบ Network สายแลนแบบ UTP จะมีความยาวในการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 100 เมตร ภายในจะประกอบด้วย สายบิดเกลียว 4 คู่ 8 เส้น แต่ละเส้นก็จะมีสีแตกต่างกัน ได้แก่ เขียว – ขาวเขียว, ส้ม – ขาวส้ม, น้ำเงิน – ขาวน้ำเงิน, น้ำตาล – ขาวน้ำตาล และตลอดทั้งสายนั้นจะถูกหุ้มด้วยพลาสติก (Plastic Cover)

ข้อดีของสายแลนแบบ UTP คือ มีราคาถูก การติดตั้งทำได้ง่ายเนื่องจากเป็นสายที่มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง สามารถ

โค้งงอได้มาก

ข้อเสียของสายแลนแบบ UTP คือ ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ห่างไกลมาก เพราะสัญญาณที่รับส่งจะถูกลดทอนไปตามความยาวของสาย จึงเหมาะกับการเชื่อมต่อที่ไม่เกิน 100 เมตร