การลบไลน์ที่ส่งผิด / ลบข้อความในไลน์ที่ส่งผิด / วิธีลบข้อความในไลน์บางข้อความ / วิธีลบข้อความในไลน์ ทั้ง2ฝั่ง /ลบข้อความในไลน์ iphone /วิธีลบรูปในแชทไลน์ /ลบข้อความในไลน์ไม่ได้

วิธีทำ

กดที่ข้อความที่ส่งผิดไปแล้วค้างไว้ แล้วเลือก  Unsend

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.