การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น นำสิ่งของที่มีมูลค่าไปฝากไว้กับธนาคาร หรือจะเก็บไว้ในตู้เซฟ เป็นต้น และวิธีการรักษาความปลอดภัยขั้นต้นที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรก คือ กล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สุดสำหรับงานความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด (closed circuit television) หรือที่เราเรียกกันว่า CCTV เป็นระบบที่ใช้กล้องในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย หรือสอดส่องเหตุการณ์ต่างๆ การทดสอบติดตั้งกล้องวงจรปิดครั้งแรกที่ Peenemunde ในประเทศ German ผลิตโดย Siemens ในปี ค.ศ. 1942 เพื่อสังเกตการเปิดตัวขีปนาวุธเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกว่า V2-rockets ต่อมาในปี ค.ศ.1968 นิวออร์ลีนส์ นิวยอร์ก คือเมืองแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดตัวแรก เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม ต่อจากนั้นจึงได้มีการใช้ติดตั้งในธนาคาร สถานที่ราชการ ห้างร้าน และบริษัทต่างๆ ในยุคปัจจุบันกล้องวงจรปิดนิยมใช้กันทั่วโลก จะเห็นไว้ว่าเมื่อไปตามสถานที่ต่างๆจะมีกล้องวงจรปิดอยู่เสมอ

ประโยชน์ของกล้องวงจรปิดมีมากมาย ทั้งช่วยดูแล สอดส่องเหตุการณ์ต่างๆ ตามสถานที่และท้องถนน สร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต สำหรับในบริษัทหรือสถานที่ทำงานต่างๆ จะช่วยดูแลพนักงาน สอดส่องการทำงาน นอกจากนี้ กล้องวงจรปิดยังสามารถใช้เป็นหลักฐานต่างๆได้ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมตัวผู้ร้าย

ในปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน กล้องวงจรปิดอาจจะไม่มีระบบจับผู้ร้าย แต่ก็สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ได้ ดังนั้น การติดกล้องวงจรปิดไว้เป็นเรื่องดี เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินภายภาคหน้าหรือไม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here